131 – Bucuria de a fi un adevărat ”liber gânditor”

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Ioan 14:26

Păcătosul nu poate avea decât o gamă restrânsă de gânduri. Adevăratul liber gânditor este cel care înțelege ”împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea” şi cunoaşte ”dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă” (Efeseni 3:18,19).

Omul trebuie să-și simtă nevoia înainte de a accepta ajutorul; trebuie să-și cunoască boala înainte de a putea aplica remediul. Promisiunea neprihănirii va fi total neluată în seamă de cel care nu realizează că este păcătos. Prin urmare, prima parte a lucrării de ”mângâiere” a Duhului Sfânt este să ne convingă de păcat. Astfel, ”Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin credinţa în Isus Hristos” (Gal. 3:22). ”Prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.” (Rom. 3:20). Cel care știe că este păcătos este pe cale să recunoască; și ”dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).

Astfel, Legea în mâinile Duhului este un agent activ în a ne determina să acceptăm făgăduința în plinătatea ei. Nimeni nu urăște pe cineva care i-a salvat viața arătându-i un pericol de care nu era conștient. Dimpotrivă, un astfel de om este privit ca un prieten și întotdeauna își amintește de el cu recunoștință. Tot așa va fi privită Legea de cel care a fost îndemnat de vocea ei plină de avertizare să fugă de mânia care va veni. El va spune mereu împreună cu psalmistul: ”Urăsc pe oamenii nehotărâţi, dar iubesc Legea Ta.” (Psalmul 119:113).

The Glad Tidings, p. 78, 79, 81

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *