125 – Vrei să fii ”practic”? Atunci crede Evanghelia!

Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem că lui Avraam credinţa ”i-a fost socotită ca neprihănire.” Romani 4:9

Duhul a lucrat și minuni au fost săvârșite, nu prin faptele Legii, ci prin ”auzirea credinței”, adică prin ascultarea credinței, căci credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. (Romani 10:17). Astfel, lucrarea lui Pavel și prima experiență a galatenilor, au fost în concordanță perfectă cu experiența lui Avraam, a cărui credință a fost socotită ca neprihănire. Să ne amintim că ”frații mincinoși” care au predicat ”o altă Evanghelie” (Gal. 2:4, 1:6), și anume evanghelia falsă a neprihănirii prin fapte, pretindeau a fi urmașii lui Avraam. Se lăudau că sunt ”copiii” lui Avraam şi făceau apel la circumcizia lor ca dovadă a acestui fapt. Dar chiar lucrul pe care se bazau pentru a demonstra că sunt fii ai lui Avraam era de fapt dovada că nu erau deloc; căci ”Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire” (Romani 4:3).

Avraam a avut neprihănirea prin credință înainte de a fi tăiat împrejur (Romani 4:11). ”Înţelegeţi şi voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.” (Gal. 3:7). Avraam nu a fost îndreptățit prin fapte, ci credința sa a lucrat neprihănire (Romani 4:2,3). Aceeași problemă încă există. Oamenii iau semnul drept conținut, și sfârșitul drept mijlocul de a ajunge la el. Ei văd că neprihănirea se descoperă prin fapte bune. Prin urmare, ei presupun că faptele bune aduc neprihănirea. Neprihănirea obținută prin credință, faptele bune făcute fără a lucra, li se par nepractice și fanteziste.

Ei se autointitulează oameni ”practici” și cred că singurul mod de a obține un lucru este să-l faci. Dar adevărul este că acești oameni sunt foarte nepractici. Cineva ”fără putere” nu poate face nimic, nici măcar să se ridice să ia medicamentul care i se oferă. Orice sfat ca el să încerce să facă acest lucru ar fi nepractic. Numai în Domnul este neprihănire și putere (Isaia 45:24). Avraam este tatăl tuturor celor care cred pentru a obține neprihănirea, și numai al lor. Singurul lucru ”practic” este să crezi, așa cum a făcut el.

The Glad Tidings, p. 53, 54

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *