121 – Isus a fost ”făcut asemenea fraţilor Lui”

Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: ‘Milă voiesc, iar nu jertfă!’ Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi. Matei 9:13

Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, ”născut din femeie” și, deci un om adevărat. El a trăit și a suferit toate relele și necazurile care vin asupra omului. ”Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1:14). Hristos întotdeauna S-a prezentat pe Sine ca ”Fiul omului”, astfel identificându-se pentru totdeauna cu întreaga rasă umană. Legătura aceasta nu poate fi ruptă niciodată.

Fiind ”născut din femeie”, Hristos a fost prin urmare născut ”sub Lege”, căci aceasta este condiția întregii omeniri. ”Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului” (Evr. 2:17). El ne mântuiește venind în locul nostru în mod literal și luându-ne povara de pe umeri. „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Cor. 5:21).

În sensul cel mai deplin al cuvântului și într-o măsură atât de mare încât rareori ne gândim când folosim această expresie, El a devenit înlocuitorul omului. Adică El se identifică atât de deplin cu noi încât tot ceea ce ne atinge sau ne afectează pe noi, Îl atinge și îl afectează pe El. Noi aruncăm grijile noastre asupra Lui, smerindu-ne până la nimicul care suntem și lăsându-ne povara asupra Lui Însuși.

Trebuie să recunoaștem că suntem sau am fost înainte să credem, ”sub Lege”. Căci Hristos a venit să răscumpere doar pe aceia care sunt sub Lege. A fi ”sub Lege” înseamnă a fi condamnat la moarte de Lege ca fiind călcător al Legii. Legea nu-i condamnă decât pe cei care trebuie să o păstreze și să dea socoteală pentru ea. Din moment ce Hristos ne mântuiește de sub condamnarea Legii, rezultă că El ne răscumpără la o viață de ascultare față de ea. ”Pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător.” (Evr. 6:19, 20).

The Glad Tidings, p. 90, 91.

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *