120 – Da, suntem bogați!

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Efeseni 6:12,13

În loc de puterile pământești de care nu putem depinde și care, lucru hotărât, vor fi împotriva noastră, Dumnezeu ne dă puterea lui Dumnezeu. În loc de reputație, Dumnezeu ne dă caracter. În loc de bogății pământești, case, pământuri, proprietăți, afaceri, sau orice altceva de acest fel, Dumnezeu ni-L dă pe Isus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și cunoștinței și ”voi aveți totul deplin în El” (Col. 2:10).

Dumnezeu L-a rânduit să fie moștenitor al tuturor lucrurilor, iar noi suntem ”moștenitori ai lui Dumnezeu şi împreună – moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviți împreună cu El” (Rom. 8:17). El este moștenitorul tuturor lucrurilor și noi suntem co-moștenitori. Atunci câte sunt ale noastre? Toate lucrurile. Și ce avem? Toate lucrurile pe care le are Dumnezeu. Deci nu suntem noi bogați? În loc de această viață pe care puterile pământului ar lua-o, Dumnezeu ne dă viața Lui.

Când ne cere să luăm o poziţie de loialitate faţă de El şi cauza Sa, Domnul spune pur și simplu: ”Iată viața veșnică.” Oare nu ne-a înarmat Domnul pe deplin? O, atunci să ne îmbrăcăm acum cu armura lui Dumnezeu. Fiți puternici în Domnul și puterea tăriei Sale. Acolo vrea Domnul să fim și aceasta este ce vrea El să facem. Și El spune: ”Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi” (Evrei 13:5). Acum, ce vei face? ”Alegeți astăzi cui vreți să-I slujiți” (Iosua 24:15) și pe ce drum veți umbla.

General Conference Bulletin, p. 128, 129

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *