116 – Perfecțiunea caracterului în acest trup?

Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. 2 Corinteni 7:1

Devenind unul dintre noi, El a făcut din această ”cale deschisă” calea noastră; ne aparține. El a înzestrat fiecare suflet cu dreptul divin de a merge pe această cale deschisă, și prin faptul că a făcut-o El însuși în trup – în trupul nostru – a făcut posibil ca fiecare suflet omenesc să poată merge pe această cale. Ca unul dintre noi, în natura noastră umană păcătoasă în această lume, pentru o viață întreagă El Și-a trăit viața ”sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi” (Evr. 7:26). Prin aceasta, El a deschis o cale prin care, în El, fiecare credincios poate trăi pentru o viață întreagă o viaţă sfântă, nevinovată, fără pată, despărțită de păcătoși și, ca urmare, să fie, cu El, înălțat mai presus de ceruri.

Perfecțiunea caracterului este țelul creștin – perfecțiunea atinsă în trupul omenesc în această lume. Hristos a atins-o în trup omenesc în această lume și astfel a deschis o cale prin care fiecare credincios o poate dobândi în El. El a devenit Marele nostru Preot, și Înalta Preoție și slujirea lui Hristos în adevăratul sanctuar este singura cale prin care orice suflet poate atinge acest adevărat scop. „Calea Ta, Dumnezeule, este în sanctuar” (Psalmul 77:13 – traducere literală din engleză). ”De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” (Evr. 7:25).

Jones, The Consecrated Way to Christian Perfection, p. 61, 62

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *