113 – Credința lui Isus aduce adevărata păzire a poruncilor

Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare. 1 Corinteni 1:30

Marele gând și scop al adevăratului sanctuar, preoția și slujirea lui, este ca Dumnezeu să locuiască în inimile poporului. Care este marele gând și scopul locuirii Lui în inima oamenilor? Răspunsul este: desăvârșirea – desăvârșirea morală şi spirituală a închinătorului. Prin urmare, 

  1. Întrucât voia lui Dumnezeu este sfințirea și desăvârșirea închinătorilor;
  2. Întrucât voința lui Dumnezeu este ca închinătorii Săi să fie atât de curățiți încât să nu mai aibă nicio cunoștință de păcat și,
  3. din moment ce serviciul și darurile din acel sanctuar pământesc nu puteau face acest lucru, El a dat totul la o parte pentru a putea stabili voia lui Dumnezeu.

Prin această ”voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna. (Evr. 10:10).

Voia lui Dumnezeu este ”chiar sfințirea voastră”. Sfințirea înseamnă adevărata păstrare a tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că voia lui Dumnezeu cu privire la noi este ca voia Lui să fie perfect împlinită în noi. Jertfele și slujirea din sanctuarul pământesc nu puteau înlătura păcatele oamenilor și deci nu îi puteau aduce la această perfecțiune. Dar jertfa și slujirea adevăratului Mare Preot din sanctuarul ceresc realizează chiar acest lucru. Înlătură cu totul orice păcat. Și închinătorul este atât de temeinic curățit încât nu mai are cunoștință de niciun păcat.
Hristos, prin jertfa și slujirea Lui Însuși, a îndepărtat jertfele, darurile și slujirea pământească ce nu puteau niciodată să înlăture păcatele. Prin împlinirea desăvârșită a voiei perfecte a lui Dumnezeu El a întărit voia lui Dumnezeu.

Jones, The Consecrated Way to Christian Perfection, p. 57, 60

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *