111 – ”În Hristos” înseamnă o viață de ascultare cu bucurie

Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Filipeni 1:6

Când oamenii încearcă să se amestece în Legea lui Dumnezeu, întotdeauna ei o strică și o potrivesc cu propriile lor idei. Singura modalitate de a-i scoate în evidență perfecțiunea este să te supui ei, permițându-i să conducă. Atunci ea va lucra în viața omului. ”Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13).

Am văzut că scopul sau obiectul final al Legii este neprihănirea pe care aceasta o cere. De aceea se spune că Hristos este sfârşitul Legii [pentru cei] ”care cunosc neprihănirea.” Legea lui Dumnezeu este neprihănirea lui Dumnezeu (vezi Isaia 51:6, 7). Dar această neprihănire este Însăși viața lui Dumnezeu iar cuvintele Legii sunt doar umbra ei. Acea viață se găsește numai în Hristos, pentru că numai El descoperă neprihănirea lui Dumnezeu (Romani 3:24, 25). Viața Lui este Legea lui Dumnezeu, din moment ce Dumnezeu era în El. Ceea ce evreii aveau numai în formă se găsește de fapt numai în Hristos. În El se găsește sfârșitul Legii.

Spune cineva că ”sfârșitul Legii” înseamnă abolirea ei? Foarte bine; când vor găsi abolirea lui Hristos, atunci ei vor fi găsit abolirea Legii, și nu înainte. Doar un studiu al vieții lui Hristos va dezvălui neprihănirea pe care o cere Legea lui Dumnezeu. „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc” (Matei 5:17).

Neprihănirea perfectă a Legii se găsește numai în El. Este în El, în perfecțiune absolută. Prin urmare, din moment ce Hristos locuiește în inima celui credincios, numai în El este atins sfârșitul Legii. ”Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El” (Ioan 6:29). „Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea” (Romani 10:10).

Waggoner, E. J., Waggoner on Romans, p. 163, 164

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *