109 – De ce este important să știi

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă… Veniţi să ne întoarcem la Domnul!… Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Osea 4:6; 6:1,3

Se spune că informația este putere. Depinde. Dacă luăm afirmația poetului, că ”adevăratul studiu al omenirii este omul”, atunci cu siguranță cunoștința este orice altceva dar nu putere. Omul nu este nimic altceva decât slăbiciune și păcat. Toți oamenii știu că sunt păcătoși, că ei fac lucruri care nu sunt corecte, dar acea cunoaștere nu le dă nicio putere să-și schimbe viața. Poți să-i spui unei persoane toate greșelile sale, dar dacă nu îi spui nimic mai mult, l-ai slăbit mai degrabă decât l-ai întărit.

Dar cel care împreună cu apostolul Pavel se hotărăște să nu cunoască nimic altceva ”decât pe Hristos și pe El răstignit” (1 Cor. 2:2) are cunoștința care este putere. ”Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). Să-L cunoști pe Hristos înseamnă să cunoști puterea vieții Sale nesfârșite. Din lipsa acestei cunoștințe pier oamenii (Osea 4:6). Și întrucât Hristos este puterea lui Dumnezeu, este destul de corect să spunem că puterea este singurul lucru de care avem nevoie; și singura putere adevărată este descoperită în Evanghelie.

Toată puterea pământului este fragilă și durează numai o clipă, în timp ce puterea lui Dumnezeu este veșnică. Dacă oamenii ar recunoaște Evanghelia pentru ceea ce este ea, nu ar fi nimeni căruia să-i fie rușine de ea. Pavel a spus: ”departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos” (Gal. 6:14). Motivul pentru aceasta: crucea este puterea lui Dumnezeu (1 Cor. 1:18). Puterea lui Dumnezeu, în orice formă s-ar manifesta, este slavă și nu un motiv de rușine.” ”Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care, pentru iudei, este o pricină de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu” (1 Cor. 1:23, 24,).

Waggoner, E. J., Waggoner on Romans, p. 22

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *