82 – Puterea făcătoare de minuni a iertării

Isus, care le cunoştea gândurile, a zis: ”Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice: ‘Iertate îţi sunt păcatele’ sau a zice: ‘Scoală-te şi umblă?’ Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele –,Scoală-te’, a zis El slăbănogului, ‘ridică-ţi patul, şi du-te acasă. Matei 9:4-6

Una dintre cele mai comune expresii pe care o auzim este aceasta: ”Pot să cred că Dumnezeu îmi va ierta păcatul, dar îmi este greu să cred că El mă poate păzi de a păcătui.” O astfel de persoană nu a învățat încă ce înseamnă când Dumnezeu iartă păcatul.

Isus l-a vindecat pe omul paralizat în scopul de a ilustra iertarea păcatelor. Puterea care l-a vindecat pe omul acela este puterea care iartă păcatele. Cuvintele lui Isus au făcut o schimbare în el. Ideea obișnuită este că atunci când Dumnezeu iartă păcatul, schimbarea se produce în Dumnezeu, adică El pur și simplu încetează să mai țină vreun sentiment negativ împotriva celui care a păcătuit. Dar aceasta ar însemna că Dumnezeu are o asprime împotriva omului, ceea ce nu este adevărat.

Dumnezeu nu-l iartă pe păcătos pentru că El are vreun resentiment în inima Lui împotriva acestuia, ci pentru că păcătosul are ceva în inima lui. Dumnezeu are dreptate, iar omul este greșit; de aceea Dumnezeu îl iartă pe om pentru ca și acesta să aibă dreptate. Puterea care l-a ridicat pe acel om l-a făcut să meargă. Acea putere a rămas în el și el a continuat să meargă, cu condiția, desigur, să-și păstreze credința.

”Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii.” (Psalmul 40:1,2). Numai puterea iertării lui Dumnezeu îl păzește pe om să nu păcătuiască. Dacă el continuă să păcătuiască după ce a primit iertare, este pentru că nu a înțeles binecuvântarea care i-a fost dată prin iertarea păcatelor.

Începutul vieții creștine este primirea vieții lui Dumnezeu prin credință. Cum continuă? Tot așa cum a început — ține strâns viața care ți-a iertat păcatul la început și nu îi da drumul. Dumnezeu iartă păcatul îndepărtându-l. El îl împacă cu Sine pe păcătosul răzvrătit luând de la el răzvrătirea.

Waggoner, Signs of the Times, April 10, 1893

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *