72 – Cum a câștigat Avocatul divino-uman al apărării

Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 1 Ioan 2:1,2

Când Hristos a venit în trup, a întâmpinat El tot atât de multă ispită? Și această ispită era tot atât de reală, de parcă nu fusese făcută niciodată nicio promisiune de mântuire? Cu siguranță. Altfel, înseamnă că El a fost păzit de ispite, iar conflictul nu a fost real, ci imaginar.

El a venit în lume pentru a demonstra nedreptatea acelui argument pe care Satana îl prezenta în curțile lui Dumnezeu ca parte a acuzării. Totul este drept până la capăt. Și El a biruit și a devenit din nou, de drept, Capul acestei stăpâniri și al tuturor celor ce vor fi răscumpărați din ea. Cuvântul acela din greacă care spune că pârâșul fraților noștri ”a fost aruncat jos” transmite ideea unui acuzator care intră în instanță, dar nu mai are niciun caz, nu mai are loc de argumentat. Acum avem un avocat în instanță, Isus Hristos.

Domnul Isus în ceruri nu va mai fi niciodată în toate privințele așa cum a fost înainte. El care avea chipul lui Dumnezeu a luat chipul omului. Astfel El va purta chipul nostru omenesc înaintea tronului Tatălui prin veacurile eterne. El spune: ”Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu” (Ioan 17:22).

În loc ca Hristos să fie coborât, noi suntem înălțați. În loc ca divinitatea să fie coborâtă, umanitatea este înălțată. În loc să fie El coborât pentru veșnicie acolo unde ne aflăm noi, ne ridică pentru veșnicie acolo unde este El. În loc să fie El jefuit de slava Sa și pus acolo unde suntem noi, care nu avem nimic, El a lăsat deoparte această slavă pentru un timp și a devenit unul din noi, a luat chipul nostru pentru totdeauna, pentru ca acest chip să fie înălțat până la slava pe care a avut-o El înainte de a fi lumea.

În ce chip s-a desfășurat lupta cu Satana? În forma noastră umană, în natura mea, în natura ta.

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 449

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *