66 – Ar putea Dumnezeu să fie judecat?

Şi ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredinţa lor va nimici ea credincioşia lui Dumnezeu? Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: „Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale şi să ieşi biruitor când vei fi judecat.” Romani 3:3,4

Dumnezeu este acum acuzat de Satana de nedreptate şi indiferență, ba chiar de cruzime. Mii de oameni au repetat această acuzație. Dar judecata va declara neprihănirea lui Dumnezeu. Caracterul Lui, precum și cel al omului, este judecat. La judecată, fiecare faptă, (atât a lui Dumnezeu cât și a omului), care a fost făcută de la creațiune încoace, va fi văzută de toți, în toate aspectele ei. Și când totul va fi văzut în acea lumină perfectă, Dumnezeu va fi achitat de orice vină, chiar și de către dușmanii Lui.

Dumnezeu Însuși este judecat în fața universului iar Satana și oamenii răi L-au acuzat întotdeauna că este nedrept şi arbitrar. Dar la judecată întregul univers va spune: ”Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor” (Apocalipsa 15:3).” Satana însuși nu poate găsi niciodată vreo vină cu privire la planul mântuirii ca fiind în vreun fel nedrept.

El l-a înșelat și l-a biruit pe om pe când omul era în slava și chipul lui Dumnezeu cu toată binecuvântarea, puterea și bunătatea lui Dumnezeu de partea lui. Acum, când acest al doilea Adam vine în trup omenesc, în punctul în care Satana adusese întreaga rasă umană prin păcat, și în această slăbiciune [El] intră în confruntarea cu Satana, acesta nu poate spune niciodată: ”Tu ai un avantaj nedrept. Ai venit aici cu o panoplie de puteri, cu prea multe protecții ca să fie o confruntare corectă.”

Hristos a stat în slăbiciunea cărnii la care îl adusese Satana pe om. Și în acea slăbiciune, Fratele nostru a câștigat! A câștigat! Mulțumesc lui Dumnezeu! Când Isus va fi încoronat înaintea universului, fiecare genunchi, de la Lucifer până la ultimul om care L-a respins, se va închina și va mărturisi că Isus Hristos este Domnul; și vor face aceasta spre slava lui Dumnezeu Tatăl.

Waggoner, Waggoner on Romans, p. 62.
Waggoner, General Conference Bulletin, 1891, No. 2.
Jones, General Conference Bulletin, 1895, pp. 447, 450

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *