63 – Mântuit prin credință și fapte, sau credința care lucrează?

Pe când iată cum vorbeşte neprihănirea, pe care o dă credinţa: „Să nu zici în inima ta: ‘Cine se va sui în cer?’ (Să pogoare adică pe Hristos din cer.) sau: ‘Cine se va pogorî în Adânc?’ (Să scoale adică pe Hristos din morţi.)” Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Romani 10:6-9

Vom accepta noi afirmația din ultimul verset ca fiind literal adevărată? Vom fi în pericol dacă facem așa? Nu este nevoie de ceva mai mult decât de credință pentru mântuire? La prima dintre aceste întrebări răspundem: Da. La ultimele două răspundem: Nu. O afirmație atât de clară nu poate fi altfel decât literalmente adevărată, pe care se poate baza bietul păcătos.

Luați cazul temnicerului din Filipi. Pavel și Sila, după ce au fost bătuți în mod inuman, au fost dați în grija lui. Neținând seama de spatele lor bătut și de picioarele lor strânse în fiare, ei se rugau și cântau laude lui Dumnezeu la miezul nopții. Deodată un cutremur a zguduit închisoarea și toate ușile s-au deschis. Ceea ce l-a făcut pe temnicer să tremure nu a fost doar teama de justiția romană dacă prizonierii ar fi scăpat. În acel cutremur, el a simțit o premoniție a Marii Judecăți. Tremurând sub povara vinovăției lui, el a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila spunând: ”Domnilor, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit?”

Remarcați răspunsul: ”Crede în Domnul Isus Hristos, și vei fi mântuit.” (Fapte 16:30, 31). Acest lucru este în acord cu cuvintele lui Pavel către Romani. Cu o ocazie iudeii i-au zis lui Isus: ”Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?” Exact ceea ce vrem și noi să știm. Remarcați răspunsul: ”Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela pe care L-a trimis El” (Ioan 6:28, 29).

Dacă aceste cuvinte ar putea fi scrise cu litere de aur și păstrate înaintea ochilor fiecărui creștin care se luptă! Aparentul paradox este clarificat. Faptele sunt necesare; totuși credința este suficientă, pentru că cea care face faptele este credința.

Waggoner, Bible Echo, August 1, 1890

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *