57 – Cum să fii fericit deși nu ai nici o reputație

Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. Filipeni 2:5-7

Cum va fi cineva credincios dacă îi pasă în mod deosebit de ceea ce spun oamenii despre el și acordă multă importanță reputației, depinzând în mare măsură de ea? Mulțumim Domnului pentru că El are pentru noi ceva cu mult mai bun de care să depindem, și anume caracterul. Să nu uităm că Isus, exemplul nostru în această lume ”S-a dezbrăcat pe Sine Însuși”. Oamenii care vor rămâne credincioși lui Dumnezeu în lume trebuie să facă aceasta numai cu privire la caracter, și să nu ia în calcul nicio chestiune de reputație. Reputația nu va mântui pe nimeni. Când puterea lumii întregi va sta împotriva celor care își vor menține loialitatea față de Dumnezeu, atunci caracterul lui Isus Hristos va fi mai valoros decât zece mii de reputații pe care le-ar putea clădi cineva.

Dar reputația este un lucru mare în ochii lumii. O reputație este tot ceea ce Satana are de oferit. Această afirmație, adesea citată, este atât de adevărată: ”Cea mai prețioasă comoară pe care o poate oferi vremea trecătoare este o reputație fără pată.” Atât a fost destul pentru acest om, pentru că reputația era tot ce avea. Apoi a continuat spunând că și-a pierdut-o: „O, reputația mea! Am pierdut-o!” Și când a pierdut-o, bineînțeles că nu mai avea nimic care să-l susțină. El nu avea caracter, ci numai reputația de care să depindă.

Cea mai prețioasă comoară este un caracter impecabil; și singurul caracter fără pată este caracterul lui Isus Hristos. El ne dă nouă acest caracter, un dar binecuvântat, gratuit de la Cel care l-a construit. Lăsați problema reputației să zboare în vânt; acolo îi este locul. Reputația este schimbătoare ca vântul, în timp ce caracterul este tare ca veșnicia. Chiar dacă Satana cu toată puterea lui ar reuși să ne construiască cea mai proastă reputație pe care o poate inventa, îi mulțumesc lui Dumnezeu că avem un caracter care va sta la judecată.

Jones, General Conference Bulletin, 1893, p. 124, 125

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *