45 – Poate cineva sau ceva să fie ”împotriva noastră”?

Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? … Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu?… Cine-i va osândi?… Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos?… Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Romani 8:31-37

Amintiți-vă că Hristos ne-a dat un exemplu învingându-l pe Satana prin cuvântul mărturiei. De fiecare dată când venea ispita, El spunea: ”Stă scris.” Deci, când vin norii întunericului, și umbrele grele se adună în jurul vostru, spuneți: ”Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” Și Dumnezeu este pentru noi, așa cum se arată prin faptul că El L-a dat pe Hristos să moară pentru noi și L-a înviat din nou pentru îndreptățirea noastră.

Atunci nu contează ce vine împotriva noastră, pentru că vine împotriva scopului lui Dumnezeu, iar acesta este la fel de sigur şi de ferm pe cât îl poate face Cel Atotputernic. Cine este împotriva noastră? Satana. Satana și-a încercat puterea cu Hristos și s-a dovedit a fi nimic. ”Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ”, a spus Hristos (Matei 28:18). Dacă toată puterea I-a fost dată lui Hristos în cer și pe pământ, unde mai rămâne ceva și pentru Satana?

Satana este împotriva noastră. El aduce epidemii, boli, obstacole în calea noastră. Dar chiar lucrurile pe care le aranjează împotriva noastră pentru a ne ruina, Dumnezeu le ia și le întoarce în favoarea noastră. Cântăm adesea: ”Să vină rău sau bine, Tot bine fi-vor pentru mine, Sigur că Te am pe Tine în toate, Și că am totul în Tine.”

Dar adesea cântăm lucruri pe care nu le credem. Adesea, dacă ai scoate cuvintele din muzică și le-ai pune în proză simplă, nimeni din adunare nu ar îndrăzni să le pronunțe. Să le credem nu pentru că sunt imnuri, ci pentru că sunt adevărul biblic. Toate lucrurile sunt ale tale, în prezent. Prin urmare, dacă oamenii îngrămădesc asupra noastră reproș și persecuție, singurul lucru pe care îl putem face este să îi compătimim și să lucrăm pentru ei, căci ei nu cunosc bogățiile moștenirii.

Waggoner, General Conference Bulletin, 1891, No. 9

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *