38 – Ajutor când ești obosit și epuizat

Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. Romani 8:15-17

”Abba” înseamnă Tată. Ne dăm seama că El este infinit în putere și atât de mare încât pentru El națiunile sunt ca o picătură într-o găleată. Dar cât este de mare și de minunat, Îl putem numi ”Tatăl nostru”. El are tandrețea unui părinte, susținută de puterea divinității infinite.

Unii spun că dacă ar avea doar mărturia Duhului, s-ar bucura. Care este mărturia Duhului? Unii spun, ”este un fel de sentiment și când îl simt, știu că El m-a primit.” Dar primirea aceasta se bazează pe ceva mai substanțial decât pe un sentiment.

Uneori mă simt atât de obosit și epuizat încât abia am puterea de a simți în vreun fel. Atunci este momentul când vreau să știu că sunt copil al lui Dumnezeu. Uneori boala pune stăpânire pe noi și ne subminează toată puterea, și nu mai avem putere a minții sau a trupului. De-abia mai suntem în viață, conștienți, dar fără nicio emoție. Atunci este momentul când vrem mărturia Duhului.

O putem avea atunci? Da! ”Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu” (versetul 16). Cum adeverește El? „Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el.” (1 Ioan 5:10). Ce face un martor? Depune mărturie. Cum depun eu mărturie în instanță? — Spunând ceea ce știu. Poate că îmi susțin mărturia și prin jurământ.

Atunci, dacă Duhul Sfânt mărturisește, El trebuie să spună ceva, nu-i așa? Da. Dumnezeu a vorbit prin profeții Săi, prin Ieremia, prin David și Pavel. Cine vorbește în acest cuvânt care este Biblia? Duhul lui Dumnezeu. Atunci ce este mărturia Duhului? Cuvântul lui Dumnezeu este vocea Duhului lui Dumnezeu. Deci avem mărturia înăuntrul nostru, când avem cuvântul Lui în inimile noastre prin credință.”
Waggoner, General Conference Bulletin, 1891, No. 12

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *