33 – Expresia „în Hristos” ne spune cine suntem noi

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor… Astfel dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi. Romani 5:12,18,19

În ce fel a fost Adam tipul lui Hristos? În neprihănire? Nu; căci nu și-a păstrat-o. În păcat? Nu; pentru că Hristos nu a păcătuit. În ce fel atunci a fost Adam tipul lui Hristos? Iată în ce privință: căci toți cei ce erau în lume, erau în Adam; și toți cei care sunt în lume, sunt în Hristos. Cu alte cuvinte, Adam prin păcatul său a cuprins întreaga lume; Isus Hristos, al doilea Adam, în neprihănirea Sa atinge întreaga omenire.

Primul Adam ne-a atins pe toți; acțiunea lui ne-a inclus pe toți. Ce a făcut el ne-a făcut ceea ce suntem.

Acum, iată un alt Adam. Atinge El pe tot atât de mulți ca primul Adam? Răspunsul este: Cu siguranţă ceea ce a făcut al doilea Adam îmbrățișează pe toți cei care au fost cuprinși în ceea ce a făcut primul Adam.

Neprihănirea celui de-al doilea Adam cuprinde pe tot atât de mulți ca și păcatul primului Adam? Privește cu atenție. Fără acordul nostru, toți am fost incluși în primul Adam. Isus, al doilea Adam, ne-a atins „în toate punctele.” Primul Adam l-a adus pe om sub condamnarea păcatului; neprihănirea celui de-al doilea Adam anulează acest lucru și face ca fiecare om să trăiască din nou.

Fiecare om este liber să aleagă în ce direcție va merge; prin urmare el este responsabil pentru păcatele sale individuale. Când Hristos a stat acolo unde suntem noi, El a spus: „Îmi voi pune încrederea în El”. Această încredere nu a fost trădată niciodată. Tatăl a locuit în El și cu El și L-a păzit să nu păcătuiască. Astfel Domnul Isus a adus fiecărui om din lumea aceasta credință divină, credință mântuitoare.

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 268-270

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *