31 – Hristos este un Mântuitor deplin!

De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei. Evrei 7:25

Dumnezeu îi atribuie păcătosului care crede neprihănirea lui Hristos. Iată un om care nu a cunoscut niciodată în viața lui altceva în afară de păcat, niciodată nimic altceva decât vinovăția păcatului și condamnarea lui. Omul acela crede în Isus Hristos și Dumnezeu îi atribuie neprihănirea lui Hristos. Apoi acel om, care nu a săvârșit niciodată nicio părticică de neprihănire în viața lui, devine conștient de neprihănire. Ceva a intrat în viața lui care nu a fost acolo niciodată înainte; el este conștient de bucuria și libertatea acesteia.

Dumnezeu a aruncat păcatele noastre asupra lui Hristos tot la fel de sigur cum El ne atribuie neprihănirea Sa. Dar când El ne atribuie neprihănirea nouă, care nu suntem nimic altceva decât păcătoși, suntem conștienți de ea și de bucuria ei. Prin urmare, când Dumnezeu a aruncat păcatele noastre asupra Domnului Isus, El a fost conștient de vinovăția lor și de condamnarea lor, la fel de sigur cum păcătosul care crede este conștient de neprihănirea lui Hristos, de pacea și bucuria ei care i se atribuie, adică sunt puse peste el.

Păcatele noastre, vinovăția și condamnarea noastră au fost puse asupra Lui. El a purtat vinovăția și condamnarea tuturor acestora, a plătit prețul pentru ele și le-a ispășit. Astfel, în El suntem eliberați de orice păcat pe care l-am comis vreodată. Să ne bucurăm și să Îl lăudăm pe Dumnezeu cu bucurie veșnică. Toate tendințele spre păcat – El le-a pus pentru totdeauna sub picioarele Lui. O, El este un Mântuitor deplin. El este un Mântuitor din păcatele săvârșite, și biruitorul tendințelor spre păcat. „Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.” (Apocalipsa 2:11)

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 267, 268.

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *