30 – Ispitele și tendințele sunt păcat?

Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului, şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Nu vă înșelați, preaiubiții mei frați. Iacov 1:14-16

Aceste tendințe spre păcat care sunt în noi s-au manifestat în acțiuni și au devenit păcate săvârșite în mod deschis. Există o diferență între tendința spre păcat și manifestarea deschisă a păcatului prin acțiuni. Sunt în noi tendințe spre păcat care nu s-au manifestat încă; dar sunt și foarte multe care s-au manifestat. Toate tendințele spre păcat care nu s-au manifestat, Hristos le-a biruit. Dar păcatele care s-au manifestat în noi? „Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.” (Isaia 53:6) „El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” (1 Petru 2:24)

Astfel, este clar că toate tendințele spre păcat care sunt în noi și toate păcatele care au apărut prin acțiuni, au fost puse asupra Lui. Este teribil; însă este adevărat. Dar, o, bucurie! În acel adevăr teribil se află plinătatea mântuirii noastre. El le-a biruit pe toate și în El, toți avem biruință asupra tuturor acestora.

Cu toții am simțit vinovăția acelor păcate pe care le-am comis, am fost conștienți de condamnare din cauza lor. Toate acestea au fost imputate lui Hristos; toate au fost așezate asupra Lui. Acum o întrebare: a simțit El vinovăția păcatelor care i-au fost imputate? El nu a fost niciodată conștient de vreun păcat pe care l-a săvârșit, pentru că El nu a comis niciunul. Dar păcatele noastre au fost puse asupra Lui și noi am fost vinovați. Vom privi acest lucru în așa fel încât fiecare suflet să poată spune: „Da”. S-ar putea să fie unii care nu au avut experiența pe care o voi aduce ca ilustrație, dar mulți au trăit-o; și pot spune: „Da”. Toți cei care au avut experiența vor spune „Da” imediat.

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 267.

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *