28 – Cum este învinsă ispita?

Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David în ce priveşte trupul. Romani 1:1,3

Observând cum Hristos a devenit unul dintre noi, am constatat că a fost prin naștere din trup. El este „sămânța lui David după trup”. Genealogia lui merge până la Adam. Fiecare este ispitit „când este atras de poftele lui și momit” (Iacov 1:14). Aceasta este definiția „ispitei”. Nu există nici o singură atracție către păcat, nu există o singură tendință spre păcat, în tine și în mine, care să nu fi fost în Adam când a ieșit din Grădina Edenului.

Toată nelegiuirea și tot păcatul care au venit în lume au venit de la el așa cum era el acolo. Nu totul s-a manifestat în el prin acțiune deschisă; dar s-a manifestat în acţiune deschisă în cei care au venit după el. Dar Isus Hristos a simțit toate aceste ispite. El a fost ispitit cu privire la toate aceste puncte în trupul pe care l-a primit de la David, de la Avraam și de la Adam.

În genealogia Lui este Manase, care a făcut mai rău decât oricare alt rege din Iuda; Solomon este acolo; David este acolo; Rahav, Iuda, Iacov, toți sunt acolo așa cum au fost. Isus a venit „după trup” la capătul acelei genealogii a omenirii. Ereditatea există. Tu și cu mine avem trăsături de caracter care ne-au venit de departe – poate de la stră – stră -străbunicul.

Noua naștere o înlocuiește complet pe cea veche. „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă; cele vechi s-au dus; iată că toate s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17). Cel care Îl ia pe Dumnezeu ca parte a moștenirii sale are o putere care lucrează în el pentru neprihănire, cu mult mai puternică decât puterea tendințelor moștenite către rău, așa cum Tatăl nostru ceresc este mai mare decât părinții noștri pământești.

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 266.
Waggoner, The Everlasting Covenant, p. 66.

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *