9 – Ce să facem cu problema firii păcătoase?

Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc … Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, …. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?… Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru! Romani 7, 15-25

Este o greșeală foarte dăunătoare pe care o fac mulți crezând că, atunci când sunt convertiți, vechea lor fire păcătoasă este ștearsă. Cu alte cuvinte, ei cred că vor fi eliberați de această fire, care va fi cu totul îndepărtată de la ei. Apoi, când constată că acest lucru nu este așa, că aceeași fire veche cu înclinațiile, frustrările și ademenirile ei este încă acolo, se descurajează și cred că nu au fost niciodată convertiți.

Dacă s-ar gândi puțin, ar trebui să vadă că aceasta este cu totul greșit. Nu ai avut același trup, aceeași carne, oase și sânge după ce ai fost convertit ca și înainte? Toată lumea va răspunde cu promptitudine „Da”. Și nu era carnea aceea de aceeași calitate ca și înainte, tot carne omenească? „Da”. Oare nu este carne păcătoasă ca și înainte? La această ultimă întrebare mulți sunt înclinați să răspundă „Nu”, când ar trebui să fie un „Da” hotărât.

,Și acest „Da” va rămâne atâta timp cât noi vom continua să fim în acest corp omenesc.

Omul convertit este atât de temeinic convins că în carnea lui nu locuiește nimic bun încât el nu va permite niciodată nici o umbră de încredere în sine. El nu depinde decât de ceva care este în afara lui, și anume Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.

Fiind veșnic vigilent, suspicios și complet neîncrezător în sine, el este pregătit să respingă și să zdrobească fără milă orice impuls sau sugestie care vine din sine. Așa că el nu dă greș și nu se descurajează, ci continuă de la victorie la victorie și din putere în putere.

A. T. Jones, Review and Herald, 18 aprilie 1899

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E.J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *