8 – Ce înseamnă să primești harul lui Dumnezeu prin credință

Căci El zice: „La vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” 2 Corinteni 6.2

Cât de completă și atotcuprinzătoare este domnia harului în viața celui care nu l-a primit în zadar? Domnul a stabilit următoarea listă, îmbrățișând „toate lucrurile” în care noi trebuie să fim aprobați înaintea lui Dumnezeu. Citiți-o cu atenție (2 Corinteni 6:4-10):
Prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi; prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de apărare pe care le dă neprihănirea; în slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul; ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți; ca unii care murim şi iată că trăim; ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți; ca niște întristați şi totdeauna suntem veseli; ca niște săraci, şi totuși îmbogățim pe mulți; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile.

Această listă acoperă toate experiențele care se pot întâmpla vreodată în viața oricărui credincios din această lume. Acolo unde harul lui Dumnezeu nu este primit în zadar, el va prelua în așa fel stăpânirea și controlul asupra vieții încât fiecare experiență va fi folosită astfel încât să ne facă să fim „aprobați de Dumnezeu” și să ne zidească în desăvârșire până „la măsura staturii plinătății lui Hristos.” Așadar, „ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 6:1)

A.T. Jones, Review and Herald, 22 septembrie 1896

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E.J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *