6 – Harul își va face lucrarea, dacă noi nu ne opunem

Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi. … dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult, pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Romani 5, 19-21

Poate fiecare credincios să aibă har suficient cât să-l țină departe de a păcătui? Da. Cu adevărat, orice om din lume poate avea har suficient care să-l împiedice să păcătuiască. S-a dat suficient; și este dat tocmai în acest scop. Dacă cineva nu are acest har, nu este pentru că nu s-a dat destul, ci pentru că nu își însușește ceea ce a fost dat. Măsura darului lui Hristos este El Însuși, în întregime, și aceasta este trupește măsura „întregii plinătăți a Dumnezeirii.”

Măsura nemărginită a plinătății Dumnezeirii este singurul lucru care poate exprima proporția de har care este dată tuturor în această lume, pentru ca păcatul să nu aibă stăpânire peste tine, pentru că ești sub har. Este dat pentru „desăvârșirea sfinților” (Efeseni 4:12), pentru zidirea trupului lui Hristos. Acest har este dat tuturor acolo unde păcatul abundă; și aduce mântuire tuturor cărora le este dat.

Dacă harul nemărginit este dat tuturor, aducând mântuirea după nivelul măsurii sale depline, atunci de ce cineva nu are mântuire deplină? — În mod evident, doar pentru că nu își însușește ceea ce a fost dat. Dacă păcatul încă domnește în cineva, unde este vina? Doar în faptul că el nu îi permite harului să facă pentru el acel lucru pentru care a fost dat. Prin necredință, el zădărnicește harul lui Dumnezeu. În ceea ce-l privește, harul a fost dat în zadar dacă nu îl aduce pe credincios mai sus, către un om perfect, la „măsura staturii plinătății lui Hristos.”

Harul lui Dumnezeu este pe deplin capabil să realizeze lucrul pentru care este dat, numai dacă i se permite să lucreze.

A. T. Jones, Review and Herald, 22 septembrie 1896

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E.J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *