5 – „Fiți desăvârșiți” este mai mult o făgăduință decât o poruncă

Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc şi rugați-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; Voi fiți dar desăvârșiți, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Matei 5, 44-48

Dumnezeu vrea să fim desăvârșiți; este scris: „Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.” El ne-a dat tuturor, tot harul pe care El îl are, aducând plinătatea mântuirii Lui, pentru ca fiecare să fie prezentat desăvârșit în Hristos Isus.

Însuși scopul acestui dar al Său, harul nemărginit, este ca noi să fim ca Isus, care este
imaginea lui Dumnezeu. Este scris: „fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.”… până vom ajunge toți … la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; (Efeseni 4:7,13)

Vrei să fii ca Isus? Atunci :

  • Primește harul pe care l-a dat atât de deplin și de liber.
  • Primește-l în măsura în care El l-a dat, nu în măsura în care gândești că îl meriți.
  • Supune-te harului Său, pentru ca acesta să lucreze în tine și pentru tine scopul minunat pentru care este dat, și el o va face. Te va face ca Isus. Va îndeplini scopul și dorința Aceluia care l-a dat. „Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu.”

Nimeni care mărturisește a fi creștin să nu se uite la propriile imperfecțiuni și să spună că este imposibil pentru un creștin să trăiască o viață fără păcat. Mai degrabă, este imposibil pentru un creștin adevărat, unul care are credință deplină, să trăiască un alt fel de viață. „Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?” (Romani 6:2)

Jones, Review and Herald, 17 aprilie 1894
Waggoner, Glad Tidings, p. 42

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E.J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *