4 – Darul harului Său nemăsurat ți-a fost dat deja

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire, a fost arătat tuturor oamenilor (traducere din versiunea NIV) şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos.  Tit 2, 11-13

Acest har nemărginit este dat gratuit „fiecăruia dintre noi”. Ție și mie, așa cum suntem. Avem nevoie de exact atâta har pentru a deveni ceea ce Dumnezeu vrea să fim. Și El este atât de bun ca să ni-l dea gratuit, pentru ca să fim cu adevărat ceea ce vrea El să fim.

Domnul vrea ca toți să fim mântuiți și să avem plinătatea mântuirii. Prin urmare, El ne-a dat fiecăruia dintre noi însăși plinătatea harului, pentru că harul este cel care aduce mântuire. Este scris, ”harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat tuturor oamenilor.” Astfel, Domnul vrea ca toți să fie mântuiți și de aceea a dat tuturor harul Său, aducând mântuirea tuturor. Cealaltă interpretare a acestui text este la fel de adevărată ca și textul primar: „Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire tuturor oamenilor a fost arătat.” [Nota editorului: versiunea în limba greacă a textului din Tit 2:11 permite și această lectură]

Tot harul lui Dumnezeu este dat gratuit tuturor oamenilor, aducând mântuirea tuturor. Dacă toți îl vor primi, asta este o altă întrebare. Ceea ce studiem acum este adevărul și realitatea că Dumnezeu l-a dat tuturor. Deoarece a dat totul, Dumnezeu nu poate fi judecat, chiar dacă oamenii îl pot respinge.

Dumnezeu a trimis har și pace, aducând neprihănire și mântuire pentru toți oamenii – chiar și pentru tine, oricine ai fi, și pentru mine. Nu citiți acest mesaj ca pe o frază politicoasă sau ca pe un simplu salut trecător, ci ca pe Cuvântul creator care îți aduce ție personal toate binecuvântările păcii lui Dumnezeu. Acesta este pentru noi același cuvânt pe care l-a spus Isus femeii: „Păcatele îți sunt iertate”, „du-te în pace.” (Luca 7:48, 50)

Jones, Review and Herald, 17 aprilie 1894
Waggoner, E. J., Glad Tidings, p. 11

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E.J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *