2 – De ce ne este atât de greu?

Și eu am auzit un glas, care-mi zicea în limba evreiască: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti? Îţi este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui ţepuş. Faptele Apostolilor 26,14

Dificultatea vine din faptul că atât de mulți oameni încearcă să-L slujească pe Dumnezeu cu puterea lui Satana. Dar asta nu se poate face niciodată. Oamenii nu pot aduna struguri din spini, nici smochine din mărăcini. Copacul trebuie să fie făcut bun, rădăcină și ramură. Trebuie să fie făcut nou. „Trebuie să te naști din nou”.

Nimeni să nu încerce vreodată să-L slujească pe Dumnezeu cu orice altceva decât cu puterea vie, prezentă a lui Dumnezeu care îl face o creatură nouă; cu nimic altceva decât cu harul mult mai abundent care condamnă păcatul în trup și domnește prin neprihănire pentru viața veșnică. Atunci slujirea lui Dumnezeu va fi într-adevăr în „înnoirea vieţii”. Atunci se va constata că jugul Lui este într-adevăr „bun” și povara Lui este „ușoară”.

Atunci slujirea Lui se va dovedi într-adevăr a fi „cu o bucurie negrăită şi strălucită”.

I-a fost vreodată lui Isus greu să facă binele? Toată lumea va spune instantaneu: „Nu”. Dar de ce? El s-a făcut trup la fel ca noi. „Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi.” (Ioan 1:14). Și trupul pe care l-a luat a fost același ca trupurile care sunt în lumea asta: „a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile (Evrei 2:17).

„În toate lucrurile”. Nu spune: În toate lucrurile în afară de unul. Nu există nicio excepție. El însuși era slab așa cum suntem noi, pentru că El a spus: „De la Mine însumi nu pot face nimic.” (Ioan 5:30)

Atunci de ce pentru El a fost întotdeauna ușor să facă binele? Pentru că El nu S-a încrezut niciodată în Sine, ci încrederea Lui era întotdeauna numai în Dumnezeu. El întotdeauna a căutat să slujească lui Dumnezeu numai cu puterea lui Dumnezeu.

Dar așa cum este El, așa suntem și noi în această lume. El ne-a lăsat un exemplu, ca și noi să umblăm pe urmele pașilor Lui. „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea (Filipeni 2:13). Toată puterea în cer și pe pământ i-a fost dată; și El dorește ca tu să fii întărit cu toată puterea, potrivit cu puterea Sa glorioasă.

Jones, A. T., Review and Herald, 1 septembrie 1896

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E.J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *