40 Zile de rugăciune – Ziua 39 – Trei experiențe uimitoare și un avertisment serios

Taina lui Dumnezeu încheiată 

Chiar înainte de revenirea lui Isus, taina lui Dumnezeu va fi încheiată.

ci că, în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor.” Apocalipsa 10:7

Care este această taină a lui Dumnezeu care trebuie să fie terminată? Pavel ne spune.

Taina ținută ascunsă din veșnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei.” Coloseni 1:26-27 (subliniere adăugată)

Mesajul din 1888 se referă în întregime la taina lui Dumnezeu-Hristos în voi, care este singura voastră speranță de slavă. Taina lui Dumnezeu este evanghelia unui Mântuitor care iartă și eliberează de păcat. Taina lui Dumnezeu este îndreptățirea și sfințirea deplină prin Isus Hristos. Taina lui Dumnezeu este neprihănirea numai prin credința în Hristos.

Aceasta este taina care va fi desăvârșită în poporul lui Dumnezeu chiar la sfârșitul timpului. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu aduce acest mesaj din nou poporului Său în acest moment al istoriei pământului.

Ne punem pe noi înșine într-o gravă primejdie dacă respingem apelul milostiv al lui Dumnezeu de a înțelege și de a experimenta neprihănirea prin credință, așa cum au făcut-o atât de mulți acum mai bine de 100 de ani.

Personal, cred că astăzi dintre  cei care mărturisesc a fi poporul lui Dumnezeu va exista o rămășiță care va răspunde la chemarea lui Dumnezeu și va experimenta eliberarea deplină și completă pe care o oferă Hristos. Aceștia vor fi oamenii care vor beneficia de ploaia târzie a Duhului Sfânt. Ei vor transmite strigătul puternic al soliei îngerului al treilea cu mare putere. Ei vor reuși să treacă biruitori prin timpul de necaz sau de nenorocire, neprimind semnul fiarei. Și, ei vor fi cei care vor sta  chiar în prezența lui Hristos în toată slava Sa și nu vor fi mistuiți.

Dumnezeu vă cheamă să vă numărați printre acei oameni.

Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfățișați fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,  singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum, şi în veci. Amin.” Iuda 24-25

Ziua 39 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să te conducă pe tine și biserica  la a înțelege și a trăi cele trei experiențe minunate: nașterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt și neprihănirea prin credință ca pregătire pentru venirea lui Isus în curând.
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 39 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Ce se va întâmpla chiar înainte de revenirea lui Isus?
 2. În propriile tale cuvinte, ce spune Pavel în Coloseni 1:26-27?
 3. Despre ce este mesajul din 1888?
 4. Ce este taina lui Dumnezeu?
 5. De ce trebuie Dumnezeu să împlinească taina lui Dumnezeu înainte de revenirea lui Hristos?
 6. Care este avertizarea pentru tine, dacă respingi chemarea plină de milă a lui Dumnezeu de a înțelege și trăi neprihănirea prin credință așa cum mulți au făcut acum mai mult de 100 de ani?
 7. Cum vor beneficia cei care mărturisesc a fi copii ai lui Dumnezeu din primirea ploii târzii?
 8. Vrei să răspunzi chemării lui Dumnezeu și să experimentezi eliberarea deplină și totală pe care Hristos o oferă? Simți că Dumnezeu te cheamă acum și vrea să nu întârzii să răspunzi chemării Lui?
 9. Care este promisiunea lui Dumnezeu către rămășița Lui în Iuda 24-25?
Ziua 39 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.

Traducere:   Roxana Duminică și Adina Păltineanu

Versiunea audio min 56.13 – min 1h 00.52

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *