40 Zile de rugăciune – Ziua 38 – Trei experiențe uimitoare și un avertisment serios

Un avertisment serios 

Următoarele citate din Ellen White sunt preluate din cartea carte, Mărturii pentru pastori și lucrători ai Evangheliei (paginile sunt în paranteză). Ea a făcut câteva afirmații foarte serioase despre mesajul din 1888 al neprihănirii prin credință prezentat de Jones și Waggoner și a dat câteva avertismente foarte serioase celor care l-au respins. Cred că aceste declarații și avertismente sunt foarte aplicabile astăzi, în lumina faptului că Dumnezeu caută din nou să aducă acest adevăr minunat poporului Său în pregătirea pentru cea de-a doua venire a Domnului Hristos.

În marea Sa milă, Domnul Hristos a trimis solia cea mai prețioasă prin frații Waggoner și Jones. Această solie a avut scopul de a-L aduce în atenția oamenilor pe Mântuitorul înălțat ca jertfă pentru păcatele întregii lumi. Ea a prezentat îndreptățirea prin credința în Garantul divin, a invitat oamenii să primească neprihănirea lui Hristos, care se manifestă prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. Mulți L-au pierdut din vedere pe Domnul Isus. Ei aveau nevoie să li se îndrepte privirile spre Persoana Sa divină, spre meritele Sale și spre iubirea Sa neschimbătoare față de familia omenească. … Aceasta este solia pe care Dumnezeu ne-a poruncit s-o vestim lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și să fie însoțită de revărsarea Duhului Său într-o mare măsură..  

Solia Evangheliei harului Său trebuia să-i fie vestită bisericii într-o formulare distinctă și clară, pentru ca lumea să nu mai spună că adventiștii de ziua a șaptea vorbesc numai despre Lege și iarăși Lege, dar nu îl prezintă pe Domnul Hristos și nu cred în El.” (91-92)

Aceasta este mărturia care trebuie să fie vestită până la marginile pământului. Ea prezintă Legea și Evanghelia, unindu-le într-un întreg desăvârșit.” (94)

Aș dori să le adresez un avertisment celor care au stat ani de zile împotriva luminii și au cultivat spiritul opoziției. Cât timp veți continua să-i urâți și să-i disprețuiți pe solii neprihănirii lui Dumnezeu? Domnul le-a dat solia Sa. Ei vestesc cuvântul Său. Numai prin meritele lui Isus Hristos puteți să fiți mântuiți. Harul Duhului Sfânt v-a fost oferit din nou și din nou. Lumina și puterea de sus au fost revărsate din abundență în mijlocul vostru. … 

Dacă neglijați această mare mântuire; păstrată înaintea ochilor voștri ani de zile, dacă disprețuiți oferta glorioasă a îndreptățirii prin sângele lui Hristos și a sfințirii prin puterea curățitoare a Duhului Sfânt, atunci, nu va mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfiorătoare a judecății și a mâniei arzătoare, ce vor veni în mod sigur.” (97)

Ziua 38 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să te conducă pe tine și biserica  la a înțelege și a trăi cele trei experiențe minunate: nașterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt și neprihănirea prin credință ca pregătire pentru venirea lui Isus în curând.
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 38 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Ce avertizare serioasă a dat Ellen White cu privire la mesajul neprihănirii prin credință?
 2. Cui i-a trimis acest mesaj prețios?
 3. Cum poate cineva să obțină mântuirea?
 4. Ce se va întâmpla dacă neglijăm oferta glorioasă de mântuire prin justificare și sfințire?
 5. Ce vor face Adventiștii de Ziua a Șaptea pentru a da bisericii mesajul evangheliei harului Său în cuvinte clare și lămurite?
Ziua 38 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 39.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 39, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere:   Roxana Duminică și Adina Păltineanu

Versiunea audio min 52.33 – min 56.13

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *