40 Zile de rugăciune – Ziua 31 – Îndreptățirea prin credință și solia îngerului al treilea

Un mesaj care îi pregătește pe credincioși și Îl slăvește pe Domnul Hristos

Ar trebui să fie clar, așadar, că mesajul neprihănirii prin credință trebuie să fie proclamat lumii în momentul în care prezentăm solia îngerului al treilea. Acest lucru este necesar pentru ca evanghelia deplină a unui Mântuitor eliberator să fie proclamată și să pregătească un popor pentru cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Căci numai pe măsură ce fiecare înțelege și experimentează neprihănirea doar prin credința în Hristos, ei vor putea să trăiască fără un mijlocitor atunci când încetează judecata, să rămână credincioși  lui Dumnezeu în timpul necazurilor, și să stea în prezența Domnului Hristos în toată slava Sa la revenirea Lui și să nu fie mistuiți.

Cuvintele lui Iuda vor fi adevărate pentru noi numai pe măsură ce neprihănirea prin credință este înțeleasă și experimentată.

Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfățișați fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum, şi în veci. Amin.”  Iuda 24-25

Prin urmare, întrucât Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a fost ridicată de Dumnezeu pentru a da lumii mesajul ultimei avertizări în vederea pregătirii celei de-a doua veniri a lui Hristos, este esențial ca solia îndreptățirii prin credință să fie parte integrantă a învățăturii și predicării noastre. Dacă vom proclama  doar  avertizarea din Apocalipsa 14:9-11 va prezenta faptele profetice ale evenimentelor viitoare. Cu toate acestea, doar acest lucru nu le va oferi ascultătorilor ceea ce ei de care au nevoie pentru a fi pregătiți pentru acele evenimente finale.

Mesajul neprihănirii prin credință trebuie, de asemenea, să fie proclamat pentru ca toți cei care aud mesajul ultimei avertizări să învețe cum să Îl lase pe Hristos să trăiască  și să respecte poruncile Sale în și prin ei. În caz contrar, ascultarea celor care acceptă solia va deveni de fapt legalism, căutând să țină poruncile lui Dumnezeu prin propriile lor eforturi, ceea ce reprezintă o ascultare demnă de laudă. Atunci când neprihănirea prin credință este înțeleasă și experimentată, Domnul Hristos este Cel ce face de fapt ascultarea în viață. Din acest motiv, numai Hristos primește slava.

”Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: ‘Cine se laudă să se laude în Domnul’. ” 1 Corinteni 1:29-31

Ziua 33 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să te conducă pe tine și biserica ta la înțelegerea și experimentarea neprihănirii prin credință ca pregătire pentru mesajul lui Dumnezeu din zilele din urmă care va fi proclamat cu voce tare și însoțit de ploaia târzie a Duhului.
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 31 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Pe măsură ce vom prezenta mesajul celui de-al treilea înger, ce este de asemenea necesar să fie proclamat?
 2. De ce este essential ca mesajul neprihănirii prin credință să fie înțeles și trăit de toți cei care vor trăi pe pământ când lucrarea de mijlocire a lui Hristos se va încheia și timpul de strâmtorare va veni pe pământ?
 3. Citește Iuda 24-25. Descrie care va fi experiența creștinului când va înțelege neprihănirea prin credință.
 4. Care este mesajul prezentat de Apocalipsa 14:9-11? Va da ascultătorilor ceea ce au nevoie pentru a fi gata pentru aceste evenimente?
 5. În ce fel ar trebui să fie mesajul neprihănirii prin credință o parte integrantă a predicării și învățării noastre?
 6. Ce se va întâmpla dacă mesajul neprihănirii prin credință va fi proclamat împreună cu ultimul mesaj de avertizare?
 7. Ce este ascultarea meritorie?
 8. În 1 Corinteni 1:29-31, cine primește slava dacă neprihănirea prin credință este înțeleasă și trăită?
Ziua 31 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 32.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 32, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere:   Roxana Duminică și Adina Păltineanu

Versiunea audio min 10.45 – min 14.23

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *