40 Zile de rugăciune – Ziua 27 – Biruință deplină prin neprihănirea Domnului Hristos

Luminează-te

Pe scurt, orice atitudine sau comportament pe care Domnul ne cere să le manifestăm, El le va manifesta în și prin noi dacă alegem să-L lăsăm și credem că El o va face. Acest lucru ne cere să fim conștienți de atitudinile și comportamentele pe care Dumnezeu dorește să le manifestăm. Găsim această învățătură în Cuvântul lui Dumnezeu.

Standardul lui Dumnezeu este înalt, atât de înalt încât ne este imposibil să-l atingem. Acest standard va fi atins numai pe măsură ce Hristos trăiește acest standard prin noi. Pavel subliniază acest lucru în scrisoarea sa către Romani.

Fiindcă ceea ce era cu neputinţă pentru Lege, întrucât era făcută neputincioasă de fire, Dumnezeu a înfăptuit trimiţând, din pricina păcatului, pe propriul Său Fiu, în asemănarea firii păcătoase, şi condamnând astfel păcatul în fire,  pentru ca cerinţa dreaptă a Legii să fie împlinită în noi, care nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul. Romani 8:3-4 NTLR

În aceste versete, Pavel ne-a împărtășit că este imposibil ca omenirea păcătoasă să îndeplinească cerințele fără prihană ale legii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, pentru că Hristos a venit în trup, a ascultat cu desăvârșire de lege și a împlinit toate cerințele drepte ale legii, El a condamnat păcatul și i-a distrus puterea. Prin urmare, prin Hristos „cerințele fără prihană ale legii” pot fi „împlinite pe deplin în noi”, care nu ne supunem naturii noastre păcătoase, ci îi permitem Duhului să manifeste ascultarea în noi.

Lectură personală în vederea discuției

Făgăduința Noului Legământ

Acest capitol prezintă modul în care Dumnezeu împlinește făgăduința noului legământ. În noul legământ, Dumnezeu spune că El va scrie legea Sa în inima și în mintea noastră (Evrei 8:8-10). Partea noastră este să alegem să-I permitem să facă acest lucru. Dumnezeu a prezis prin profetul Ezechiel că va face aceasta.

Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.” Ezechiel 36:25-27
Noul Testament confirmă această promisiune în texte precum următoarele:

Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” Filipeni 1:6

Rețineți că Dumnezeu este cel care „îndeplinește” această lucrare. Pavel prezintă același adevăr în prima sa scrisoare către Tesaloniceni.

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.” 1 Tesaloniceni 5:23-24

Din nou, Pavel scrie clar; Dumnezeu este Cel care face sfințirea. Partea noastră este să alegem să-I permitem să îndeplinească acea lucrare în duhul, sufletul și trupul nostru.

Ziua 27 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să conducă biserica la înțelegerea și experimentarea biruinței depline asupra ispitei prin credința în ascultarea fără pată a Domnului Hristos
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 27 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)

Luminează-te

 1. Cum vom putea să arătăm atitudinea și comportamentele pe care Domnul le așteaptă de la noi?
 2. De ce nu putem să atingem standardul lui Dumnezeu? Cum va fi posibil să atingem așteptările lui Dumnezeu?
 3. De ce spune Pavel în Romani 8:3-4 că legea este fără putere? Cine face legea fără putere?
 4. De ce neprihănirea legii se împlinește în noi după condamnarea păcatului în omul păcătos?
 5. Care este punctul cel mai important din discursul lui Pavel despre abilitatea noastră de a ține legea?
 6. În ce fel VIAȚA lui Hristos schimbă situația noastră cu privire la neprihănirea care este cerută de la noi înaintea lui Dumnezeu?
 7. Ce schimbări trebuie să-I ceri lui Dumnezeu să facă în viața ta pentru a vedea neprihănirea lui Hristos reflectată în tine?

Făgăduința noului legământ

 1. Ne este data o promisiune a noului legământ – care este această făgăduință? (Evrei 8:8-10)
 2. Care este partea lui Dumnezeu în acest nou legământ? Ezechiel 36:25-27
 3. Care este problema noastră, încât Dumnezeu trebuie să facă un nou legământ pentru inima noastră?
 4. În ce fel a avea un duh nou ne permite să ținem legea?
 5. Cum vom fi atunci când va veni Hristos, prin această inimă și duh nou? 1 Tes. 5:23-24
 6. Cui îi aparține lucrarea neprihănirii?
 7. În ce domenii ale vieții tale încă încerci să produci propria ta neprihănire? De ce îți este greu să-L lași pe Dumnezeu să producă neprihănirea în tine în loc să produci tu însuți neprihănirea ta?
Ziua 27 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 28.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 28, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere:   Roxana Duminică și Adina Păltineanu

Versiunea audio  min 50.42 – min 54.50

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *