40 Zile de rugăciune – Ziua 26 – Biruință deplină prin neprihănirea Domnului Hristos

Mulțumesc pentru țepuș!

Vei ajunge în punctul în care chiar îi vei mulțumi lui Dumnezeu pentru spinii din viața ta. De ce? Pentru că din cauza lor, experimentezi uimitoarea putere  eliberatoare a lui Hristos. Datorită lor, Domnul Hristos a devenit și mai prețios pentru tine. L-ai cunoscut dându-ți biruințe mereu proaspete asupra ispitelor și lauda pentru El îți umple inima.

Te bucuri și de spini, deoarece aceștia sunt ocazii pentru ca slava lui Dumnezeu să strălucească prin tine, în timp ce Hristos își manifestă viața neprihănită în și prin tine. Ei sunt oportunități pentru tine să devii din ce în ce mai asemănător cu Hristos în acele domenii ale vieții tale, pe măsură ce El Se manifestă din ce în ce mai mult în viața ta.

Iacov scria despre acest lucru:

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, 3 ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. 4 Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.” Iacov 1:2-4

Vei experimenta atunci ceea ce Pavel descrie prin „întristat și totdeauna vesel” (2 Corinteni 6:10). Chiar și în mijlocul celor mai dificile circumstanțe, te vei putea bucura pentru că Isus Se va manifesta în tine. Credința ta în Hristos dezvoltă o perseverență care va avea ca rezultat manifestarea lui Hristos în tine pe deplin.

Lectură personală în vederea discuției

Hristos manifestat în trup

Tu ești templul lui Dumnezeu și dorința Lui este „să locuiască în tine și să umble în tine” (2 Corinteni 6:16). Isus vrea să-și trăiască viața în tine. El vrea să-și manifeste toate virtuțile Sale de neprihănire, caracter și ascultare în și prin tine. Dacă alegi să te îndepărtezi de ispite și să ai încredere că El se va manifesta, El o va face. De fapt, Hristos va deveni atât de mult o parte a minții, trupului și sufletului tău încât El, prin tine, se va manifesta din nou în trup — în trupul tău. Ellen White a descris această experiență.
Orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta. Și dacă noi consimțim, El Se va identifica în așa măsură cu gândurile și cu țintele noastre, încât va lega inima și mintea noastră cu voința Sa, astfel că, atunci când ascultăm de El, vom împlini propriile îndemnuri. Voința, înnobilată și sfințită, își va găsi cea mai mare plăcere în slujirea Lui. Când Îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum avem privilegiul să-L cunoaștem, viața noastră va fi o viață de continuă ascultare. Prin aprecierea caracterului lui Hristos, prin comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi ceva odios” Hristos Lumii Lumina, p. 668

Aceste cuvinte îi descriu pe cei care vor fi gata să-L întâlnească pe Isus la revenirea Sa. În ascultarea față de El, ei își vor îndeplini pur și simplu propriile impulsuri, deoarece Hristos se manifestă pe deplin în și prin ei. Viața lor vor fi o viață de continuă ascultare, deoarece ei îi permit lui Hristos să trăiască mereu viața Sa în ei. Aceasta este chemarea înaltă și sfântă pe care ți-o dă Dumnezeu astăzi.

Acesta nu este o chemare de a încerca mai mult sau de a depune mai mult efort să asculți. Este o chemare să fii plin de Duhul Său, să alegi să-L asculți în toate lucrurile și să-L lași pe Hristos să manifeste neprihănirea Sa în și prin tine. Când spui da chemării Sale și înveți cum să-L lași pe Hristos să trăiască viața Sa în tine, viața ta creștină nu va mai fi o povară. După cum este consemnat în Evanghelia după Matei, iată ce a oferit Domnul Hristos:

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” Matei 11:28-30

Referindu-se la cei care caută să-I slujească lui Dumnezeu, Ellen White a scris:

Rezervele inepuizabile ale cerului sunt la dispoziția lor. Hristos le dă suflarea propriului Său Duh, viața propriei Sale vieți. Duhul Sfânt pune cele mai alese energii ale Sale să lucreze în inimă și în minte.”  Mărturii pentru Biserică, Vol. 6, 306

Aici ni se spune că cel credincios are însăși viața lui Hristos prin prezența Duhului Sfânt și că Duhul aduce schimbări minunate în inima și mintea credinciosului.

E. J. Waggoner a învățat în mod clar același lucru:

Domnul Hristos dă această viață nesfârșită și fără pată tuturor celor care cred în El. . .  Domnul Hristos locuiește în inimile tuturor celor care cred în El. . . Hristos, lumina lumii, locuind în inima urmașilor Săi, îi transformă în lumina lumii. Lumina lor nu vine de la ei înșiși, ci de la Hristos, care locuiește în ei. Viața lor nu este de la ei înșiși; ci este viața lui Hristos manifestată în trupul lor muritor. Vezi 2 Corinteni 4:11. Acesta înseamnă să trăiești ‘o viață creștină’”. Lessons on faith, 66

Într-un alt loc, Ellen White a explicat miracolul uimitor al transformării.

Când îndrumările Domnului Isus au fost primite și ne-au luat în stăpânire, El este pentru noi o prezență lăuntrică neîncetată, care exercită controlul asupra gândurilor, ideilor și faptelor noastre.. . . Nu mai trăim noi, ci Hristos, Nădejdea slavei, este Cel ce trăiește în noi. Eul este mort, dar Hristos este un Mântuitor viu.” Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, 389

Ellen White a fost foarte clară în această privință. Ea a declarat clar că prezența constantă a lui Isus este cea care ne controlează gândurile, ideile și acțiunile. Dacă alegem să credem că El va face asta și credem că puterea naturii noastre păcătoase pe care o avea asupra noastră este moartă, atunci Hristos va trăi cu siguranță viața Sa în noi. Este atât de simplu!

Pe măsură ce acest proces continuă în viața credincioșilor care, de exemplu, aveau înainte gânduri impure ori de câte ori vedea o femeie, mai ales dacă era îmbrăcată sumar, va avea acum doar gânduri pure când vede o astfel de femeie. În situațiile în care furia ar fi apărut în trecut, acum nu există furie. Acolo unde anumite alimente nesănătoase ar fi declanșat o poftă, acum nu există poftă. Acestea sunt exemple despre cât de mult se va manifesta Hristos în cei care aleg să-L lase să facă acest lucru. Puterea naturii păcătoase va fi total supusă, iar natura fără păcat a lui Hristos va fi total dominantă în viață.

Cu toate acestea, este important să ne amintim că acesta este un proces. Astfel de schimbări dramatice nu se produc instantaneu. Trebuie să creștem zilnic în experiența de a-L lăsa pe Hristos să-și trăiască viața în noi. În ceea ce privește procesul prin care Hristos ia chip în viața credinciosului, Pavel a scris: ”Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii până ce va lua Hristos chip în voi!” Galateni 4:19

A. T. Jones a scris despre aceasta în felul următor:

Aceasta [creșterea în Hristos în toate lucrurile] trebuie să se împlinească în tine și în mine prin creștere; dar nu poate exista creștere acolo unde nu există viață. Aceasta este creșterea în cunoașterea lui Dumnezeu, creșterea în înțelepciunea lui Dumnezeu, creșterea în caracterul lui Dumnezeu, creșterea în Dumnezeu; prin urmare, poate fi numai prin viața lui Dumnezeu.” Lessons on Faith, 148

Ziua 26 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să conducă biserica la înțelegerea și experimentarea biruinței depline asupra ispitei prin credința în ascultarea fără pată a Domnului Hristos
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 26 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Descrie o ocazie când țepușul din viața ta a devenit o ocazie pentru ca slava lui Dumnezeu să strălucească și El să-și manifeste neprihănirea prin tine
 2. Citește din nou Iacov 1:2-4. Ce spune Iacov aici despre dezvoltarea răbdării în viața credinciosului?
 3. Potrivit cu 2 Cor 6:10, cum este posibil să fii „întristat și totuși vesel” în unele din cele mai dificile circumstanțe? 
 4. Trupul nostru, templul lui Hristos. Citește 2 Cor 6:16. În ce fel acestea două sunt legate de mântuirea noastră? 
 5. Dacă adevărata ascultare vine din locuirea lui Hristos în noi prin consimțământul nostru, în ce fel va lucra Hristos voința Lui în viața noastră? (HLL 668) 
 6. Care va fi experiența celor care vor fi gata să-L întâmpine pe Hristos când se va întoarce în ce privește voința lor și voința Lui? 
 7. Cum se manifestă viața de continua ascultare? Ce înseamnă să fii plin de Duhul când alegi să asculți de Dumnezeu în toate lucrurile?
 8. Ce înseamnă să iei jugul lui Hristos pentru a trăi o viață eliberată de povară, așa cum scrie în Matei 11:28-30?
Ziua 26 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 27.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 27, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere:   Adina Păltineanu și Roxana Duminică

Versiunea audio  min 40.48 – min 50.42

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *