40 Zile de rugăciune – Ziua 21 – Biruință deplină prin neprihănirea Domnului Hristos

Cum se poate realiza acest lucru în viața ta?

Deci, care este răspunsul la întrebarea cum putem trăi o viață creștină în mod constant biruitoare? Răspunsul este să-L lăsăm pe Isus să trăiască viața Sa în noi. Acest adevăr este învățat în toată Biblia. În Vechiul Testament găsim referiri la el. David a înțeles că biruința vine prin prezența lui Dumnezeu cu el.

Am necurmat pe DOMNUL înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin.” Psalmul 16:8

Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veșnice în dreapta Ta.” Psalmul 16:11

Isaia a înțeles necesitatea unei legături continue cu Dumnezeu pentru biruință și pace în viața cuiva.

Îl vei păstra în pace desăvârșită pe cel al cărui gând stă la Tine, pentru că se încrede în Tine.” Isaia 26:3 (traducere literală din engleză, versiunea King James)

Cineva nu ar experimenta o viață de pace desăvârșită dacă ar trăi o viață în care cade constant în acte de păcat știind că nu reușește să respecte voia lui Dumnezeu pentru el. Nu, viața lui ar fi o viață de descurajare continuă.

Noul Testament este foarte clar cu privire la necesitatea ca Hristos să trăiască în noi pentru ca să avem biruința asupra ispitei și a păcatului. Isus a folosit ilustrația viței  și a mlădiței pentru a ilustra acest adevăr.

Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” Ioan 15:4-5

Pavel a învățat acest adevăr în scrierile sale:

Tot aşa şi voi înşivă socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.” Romani 6:11

Noi însă avem gândul lui Hristos.” 1 Corinteni 2:16

Mintea lui Hristos era plină de gânduri curate, sfinte, virtuoase. Dacă I-am cerut lui Hristos să trăiască în noi prin botezul cu Duhul Sfânt, dacă noi credem că El face aceasta și dacă credem că El își va manifesta dragostea și gândurile Sale curate, sfinte și virtuoase în mintea noastră, El va face exact așa. Este o chestiune de credință – a crede că El Se va manifesta cu adevărat în viața noastră. Pavel a recunoscut acest fapt când a scris:

Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.” Galateni 2:20

Și-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă” … (Efeseni 3:16-17)

Pot totul în Hristos care mă întărește.” Filipeni 4:13
Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei” Coloseni 1:27

Lectură personală în vederea discuției:

Problema definițiilor anterioare

Sunt sigur că aceste versete vă sunt familiare. Majoritatea creștinilor cunosc cuvintele și expresiile pe care le folosesc și totuși le dau propria lor definiție și semnificație.

De obicei, aplicarea personală a acestor versete de către creștin este credința că trebuie să rămânem conectați cu Dumnezeu pentru ca puterea Lui să fie adăugată la eforturile noastre de a asculta. Adesea credem că Hristos trăind în noi înseamnă că El este acolo pentru a ne întări în eforturile noastre de a birui ispitele și păcatele din viața noastră. Cu toate acestea, nu este ceea ce spun aceste versete.

Biblia spune clar că eforturile noastre sunt ineficiente în a învinge ispita chiar și atunci când avem credință în Dumnezeu că adaugă puterea Lui la eforturile noastre. Pavel a descris acea metodă ineficientă în Romani 7. Cu toții am încercat acea metodă și am eșuat iar și iar. Așa că vă provoc să lăsați deoparte definiția voastră a ceea ce înseamnă să-L aveți pe Hristos în voi și să vă rugați ”ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune şi de descoperire în cunoașterea Lui.” Efeseni 1:17-1

Ziua 21 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să conducă biserica la înțelegerea și experimentarea biruinței depline asupra ispitei prin credința în ascultarea fără pată a Domnului Hristos
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 21 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. David a avut biruință în viață deoarece el îl avea „necurmat pe Domnul înaintea mea” (Psalm 16:18, Psalm 16:11.) Cum ai putea să-L ai pe Domnul necurmat înaintea ta?
 2. Citește Isaia 26.3. Cum a înțeles Isaia legătura adâncă dintre Dumnezeu și om?
 3. Când trecem prin descurajare și disperare, ce ne împiedică să cerem făgăduințele biblice și împlinirea lor?
 4. Care este soluția pentru o viață de disperare și pentru a găsi biruință asupra ispitei și păcatelor care ne copleșesc? (Ioan 15:4-5)
 5. Inima lui Hristos era plină de gânduri curate, sfinte și pline de virtute. Cum se poate împlini și în viața noastră lucrul acesta? (vezi Gal. 2:20, Efe. 3:16-17, Filipeni 4:13, Col. 1:27)
 6. Ce idei greșite avem privind natura biruinței asupra păcatului și a-L avea pe Hristos în noi?
 7. Răspundeți cu adevărat sau fals.
  • A F Hristos trăind în noi înseamnă că El adaugă puterea Sa la puterea noastră.
  • A F Trebuie să rămânem conectați cu Dumnezeu și apoi să cerem ca puterea Lui să se adauge eforturilor noastre pentru a birui ispita.

  8. De ce trebuie să-I cerem lui Dumnezeu înțelepciune și descoperire atunci când căutăm adevărata definiție a lui „Hristos în voi”? (Efes. 1:17-18)

Ziua 21 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 22.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 22, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere:   Adina Păltineanu și Roxana Duminică

Versiunea audio  min 6.06 – min 12.02

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *