40 Zile de rugăciune – Ziua 20 – Biruință deplină prin neprihănirea Domnului Hristos

Devoționalul din această zi este adaptat din cartea mea, Botezul prin Duhul Sfânt și rămânerea în Hristos. În acest devoțional, prezint aspectul sfințitor al îndreptățirii prin credință, care ne învață „cum” obținem biruința asupra ispitei și a păcatului. Acesta se află în centrul mesajului neprihănirii prin credință prezentat de Jones și Waggoner în 1888.


În Romani 7, Pavel a descris lupta pe care o are fiecare creștin cu ispita și păcatul din viața lui. Chiar dacă puterea naturii păcătoase a fost zdrobită la cruce pentru credinciosul în Isus Hristos (Romani 6:6), numai acest fapt nu dă biruință asupra păcatului. Biblia este clară și înfrângeri nespuse în viața fiecărui creștin confirmă faptul că nu avem capacitatea de a birui ispita și păcatul, indiferent de cât de mult efort am depune. Chiar dacă îi cerem lui Dumnezeu să adauge puterea Lui la efortul nostru, totuși eșuăm.

A. T. Jones a descris în mod clar imposibilitatea creștinului de a trăi o viață de ascultare depunând eforturi pentru acest lucru:

Fiecare a experimentat acest lucru, tânjind să facă binele pe care l-ar vrea, totuși făcând doar răul pe care îl urăște; având totdeauna dorința de a face mai bine, dar fără să găsească cum să îl îndeplinească; desfătându-se în legea lui Dumnezeu după omul lăuntric, totuși găsind în mădularele sale o altă lege, care luptă împotriva legii din mintea sa și aducându-l în robia legii păcatului care este în mădularele sale; și în cele din urmă strigând. „O, nenorocit de mine! cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Lessons on faith, 36-37)

Până când creștinul nu ajunge să înțeleagă și să experimenteze ce înseamnă să-L lași pe Hristos să-ți dea biruința, el nu va experimenta viața de ascultare continuă pe care și-o dorește. În devoționalul de astăzi, voi prezenta cum să-L lași pe Hristos să trăiască viața Sa biruitoare în tine. Când vei ajunge să înțelegi și să experimentezi acest adevăr, viața ta creștină nu va mai fi niciodată la fel. În loc de o viață de ascultare sporadică și de promisiuni încălcate față de Dumnezeu, vei experimenta cu timpul o viață de biruință prin Hristos asupra oricărei ispite și păcat pe care Satana ți-l trimite în cale.

Pavel a declarat: ”Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” „Calea de a scăpa” de ispită și de păcat este prin înțelegerea și experimentarea neprihănirii prin credința în Hristos.

Lectură personală în vederea discuției:

La fel ca Isus

Ne apropiem cu repeziciune de a doua venire a lui Hristos. Creștinii care vor fi în viață la revenirea lui Isus vor fi câștigat biruința asupra oricărei ispite și păcat din viața lor. Ioan a indicat acest lucru când a scris:
Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” 1 Ioan 3:2

Cuvântul grecesc tradus „ca” în acest verset înseamnă la fel ca Hristos în caracter, natură, autoritate etc. Hristos a fost biruitor peste orice ispită și păcat, așa că cei care sunt gata să-L întâlnească când El se întoarce vor fi și ei biruitori asupra păcatului. În plus, faptul că trăiesc fără Hristos ca mijlocitor al lor indică nivelul de biruință pe care îl vor fi atins în Hristos.

A. T. Jones a prezentat acest concept când a scris despre sfârșitul tainei lui Dumnezeu. El a citat Apocalipsa 10:7, care afirmă că în zilele trâmbiței celui de-al șaptelea înger, taina lui Dumnezeu se va sfârși. Apoi a scris:

Dar care este taina lui Dumnezeu? „Hristos în voi, nădejdea slavei.” „Dumnezeu … descoperit în trup.” Apoi, în acele zile, acea taină urmează să se sfârșească în o sută patruzeci și patru de mii de oameni. Lucrarea lui Dumnezeu în trup omenesc. Manifestarea lui Dumnezeu în trup omenesc, în tine și în mine, trebuie să fie terminată. Lucrarea Lui asupra ta și asupra mea urmează să fie terminată. Trebuie să fim desăvârșiți în Isus Hristos. Prin Duhul, trebuie să ajungem  un om desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Hristos.” Lessons on faith, 150

Remarcați din nou,  că acest lucru se întâmplă numai prin Duhul Sfânt, deoarece Hristos trăiește în poporul Său și ei cresc în plinătatea lui Hristos, prin botezul cu Duhul Sfânt. 

Ziua 20 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să conducă biserica la înțelegerea și experimentarea biruinței depline asupra ispitei prin credința în ascultarea fără pată a Domnului Hristos
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 20 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. De ce sfințirea, acel aspect al lucrării lui Hristos în noi, se numește „Cum” al neprihănirii prin credință?
 2. De ce chiar și atunci când credem în biruința lui Hristos la cruce (Romani 6.6) hotărârile noastre și eforturile noastre determinate de a nu mai păcătui nu sunt suficiente pentru a obține biruința?
 3. Ce este nevoie să se întâmple pentru ca tu să obții biruința și să depășești viața de ascultare sporadică și promisiuni încălcate?
 4. În ce fel se leagă înțelegerea neprihănirii prin credință (vezi 1 Cor. 10:13) de „calea de scăpare”?
 5. Citește 1 Cor. 10:13 din nou. „. . . și Dumnezeu care este credincios” cum îți oferă cuvintele acestea „calea de scăpare” din păcat și ispită, care sunt partea oamenilor?
 6. La arătarea lui Isus, la a doua Sa venire, ce înseamnă să fii „ca Isus” (1 Ioan 3:4)?
 7. Fă o listă cu câteva caracteristici pe care le vom avea, și care vor fi exact ca El.
 8. Ce este taina lui Dumnezeu, nădejdea slavei (vezi Apocalipsa 10:7)?
 9. Care este rolul nostru în descoperirea acestei „taine”?
 10. Cum trăiești în viața ta această taină? Cu alte cuvinte, cum suntem făcuți desăvârșiți?
Ziua 20 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 21.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 21, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere:   Adina Păltineanu și Roxana Duminică

Versiunea audio  min 0.00 – min 6.06

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *