40 Zile de rugăciune – Ziua 16 – Biruința deplină asupra ispitei și păcatului

Când pleci într-o călătorie, este necesar să știi unde vrei să mergi. Același lucru este valabil și pentru umblarea noastră cu Dumnezeu; trebuie să știm unde vrea El să ne ducă în relația noastră cu El și biruința pe care o putem avea în El asupra ispitei și a păcatului. În acest capitol, vom lua în considerare unde vrea Dumnezeu să ne ducă în legătură cu biruința asupra păcatului în viața noastră. Este esențial să înțelegem acest aspect al neprihănirii prin credință. Dacă nu înțelegem, vom ajunge la concluzia că pur și simplu trebuie să continuăm cu anumite păcate care ne împovărează viața până când Isus va veni. Tragedia acestui tip de gândire este că vom fi pierduți dacă trăim o viață de păcat voit, cunoscut când Isus se va întoarce în slavă.

Este posibil?

Este cu adevărat posibilă o viață de continuă ascultare? Chiar putem avea biruință asupra oricărei ispite și oricărui păcat din viața noastră? Dumnezeu, în Biblie, ne cheamă să trăim acest mod de viață. Apostolul Pavel a fost foarte clar cu privire la voința lui Dumnezeu în ceea ce privește biruința deplină:

Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” Romani 6:6

”Tot așa şi voi înșivă socotiţi-vă morți faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultați de poftele lui.” Romani 6:11-12

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” Romani 6:14

Și Ioan era de acord cu punctul de vedere al lui Pavel despre biruința asupra păcatului:

Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.” 1 Ioan 3: 6

Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.” 1 Ioan 3:9

Aceste versete afirmă clar că biruința asupra ispitei și a păcatului este posibilă pentru creștin. Ellen White a susținut și ea acest punct de vedere.

Cel care nu are suficientă credință în Hristos pentru a crede că El îl poate împiedica să păcătuiască, nu are credința care îi va da intrare în Împărăția lui Dumnezeu.” Review and Herald, 10 martie 1904

De la toți se cere desăvârșirea morală.” Parabolele Domnului Hristos, 330

Vine stăpânitorul lumii acesteia”, a spus Isus. “El n-are nimic în Mine.” Ioan 14, 30. În El nu se găsea nimic care să răspundă la amăgirile lui Satana. El nu a consimțit la păcat. Nici chiar printr-un gând nu S-a supus ispitei. Așa poate să fie și cu noi.” Hristos Lumina Lumii, p. 123

Ziua 16 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru ca Dumnezeu să conducă biserica și pe tine personal la a experimenta biruința deplină asupra păcatului prin credința în Hristos
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 16 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Știi la ce înălțime vrea să te ducă Dumnezeu în relația cu El? Explică.
 2. Potrivit cu Romani 6:6 cum știi dacă omul cel vechi a fost răstignit
 3. Ce înseamnă să fii născut din Duhul? 1 Ioan 3:4-9 și Ioan 3:1-7, Ioan 1:17, Ioan 1:12-13, Ieremia 31:33
 4. Citește din nou citatele din E.G.W. Ce înțelegi prin : „El nu a consimțit ispitei nici măcar printr-un gând. Aceasta poate fi și experiența noastră”. Care este diferența dintre a fi ispitit și a ceda ispitei? Gândul este deja păcat, sau este ispită? Explică.
Ziua 16 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-I lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 17.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 17, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere: Roxana Duminică

Versiunea audio min 45.00 – min 49.03

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *