40 Zile de rugăciune – Ziua 6 – Botezul cu Duhul Sfânt -continuare

Primirea botezului cu Duhul Sfânt după Ziua Cincizecimii

Nu toți credincioșii au fost prezenți la Cincizecime. O întrebare practică ar putea fi: „Cum au primit credincioșii botezul cu Duhul după Cincizecime?” Răspunsul se găsește în cartea Faptele Apostolilor. În câteva ocazii, Duhul a căzut peste un grup de oameni, în timp ce Petru le vorbea (Fapte 10:44-46; 11:15-17). De asemenea, se pare că Dumnezeu a condus biserica să primească botezul cu Duhul într-un mod mai ordonat, prin punerea mâinilor (Fapte 8:12-17; 19:1-6).

Observați în Fapte 8, oameni din Samaria au fost conduși de Duhul să-L accepte pe Hristos și să fie botezați. Cu toate acestea, ei nu primiseră botezul cu Duhul Sfânt. Petru și Ioan au venit la ei din Ierusalim cu scopul specific de a pune mâinile peste ei și de a se ruga pentru botezul și ungerea cu Duhul Sfânt. Acesta este un indiciu clar că botezul cu apă și botezul cu Duhul sunt două experiențe separate. Duhul este cel care conduce o persoană să-L accepte pe Hristos și să fie botezat în apă. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare diferită care trebuie căutată separat atunci când oamenii devin conștienți de necesitatea ei.

Vedem în Fapte că Pavel a primit și el botezul Duhului prin punerea mâinilor și rugăciune (Fapte 9:17). În cazul lui Pavel, el a primit botezul cu Duhul Sfânt înainte de botezul în apă. Cel care face rugăciunea cu punerea mâinilor ar trebui să fie un credincios care a primit deja botezul cu Duhul Sfânt. Când un creștin cere rugăciune pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt, ar trebui să fie înălțată o rugăciune simplă care cere promisiunea lui Dumnezeu cu punerea mâinilor asupra celui care solicită.

Un credincios care dorește botezul cu Duhul Sfânt nu trebuie neapărat să aibă pe cineva să se roage pentru el cu punerea mâinilor. Când am început să împărtășesc această învățătură cu biserica noastră, unul dintre membri a decis chiar în acea seară să caute botezul cu Duhul Sfânt. Ea s-a rugat stăruitor ca Dumnezeu să o umple cu Duhul Său. Ea mi-a spus mai târziu că a simțit peste ea cea mai mare pace pe care a experimentat-o vreodată.

Dumnezeu nu S-a limitat la o singură metodă de a acorda botezul cu Duhul Sfânt. Cred însă că ceremonia specială a rugăciunii cu punerea mâinilor este o modalitate minunată de a căuta umplerea Duhului. Este întotdeauna o binecuvântare specială să împărtășești această experiență sacră cu un tovarăș de credință.

Lectură personală în vederea discuției:

Dumnezeu cheamă pe fiecare credincios să primească botezul cu Duhul Sfânt

Ellen White a declarat cu mulți ani în urmă:

„Ceea ce avem nevoie este botezul cu Duhul Sfânt. Fără el, noi nu suntem mai apți să mergem în lume decât au fost ucenicii după răstignirea Domnului lor.” Review and Herald, 18 februarie 1890

„Impresionați asupra minții tuturor necesitatea botezului cu Duhul Sfânt și sfințirea bisericii, astfel încât ei să fie pomi vii care să crească și să fie roditori în grădina Domnului.” Mărturii pentru biserică, Vol. 6, p. 86

Citind declarațiile lui Ellen White despre botezul cu Duhul Sfânt, este clar că ea a văzut importanța acestuia și a îndemnat fiecare credincios să caute această locuire a Lui în ei. Era clar pentru ea că botezul cu Duhul Sfânt era esențial pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să fie încheiată în viața poporului Său și pe acest pământ. Aceste afirmații indică, de asemenea, că cel credincios nu primește automat botezul cu Duhul Sfânt la convertire sau când este botezat în apă. Dacă ar fi așa, Ellen White nu le-ar fi spus credincioșilor că aceasta era o experiență de care aveau nevoie.

Dumnezeu a căutat din nou să atragă atenția bisericii noastre asupra acestei experiențe foarte importante în primăvara anului 1928, când fratele LeRoy Froom a fost condus să prezinte acest subiect delegaților și lucrătorilor la lucrările pastorale care se țineau la fiecare patru ani împreună cu sesiunile conferinței de uniuni. Din aceste prezentări a rezultat cartea, Venirea Mângâietorului. Referindu-se la neglijarea noastră de a înțelege și de a primi botezul cu Duhul Sfânt, LeRoy Froom a declarat:
Sunt convins că aceasta este gafa noastră colosală. Mărturisesc că a fost și a mea. Nu trebuie să „mergem” până nu suntem înzestrați. … Orice slujire adevărată începe cu Cincizecimea noastră personală.” Venirea Mângâietorului, p. 94

Froom a continuat: „Căci există o experiență mai mare și mai înaltă decât pasul inițial prin care Duhul Sfânt descoperă mai întâi păcatul și dă naștere unei noi vieți în suflet, și aceasta constă în a fi umplut cu Duhul Sfânt. În lipsa acestui lucru, mărturia cuiva este slabă, iar viața spirituală, doar parțială.”

Studiul lui Froom l-a făcut să înțeleagă că „botezul pocăinței”, care se referă la botezul cu apă, nu era suficient. El a concluzionat că umplerea Duhului Sfânt este, de asemenea, necesară pentru ca credinciosul să fie biruitor în timpul necazului dinainte de venirea lui Hristos.

Este o relație în care putem sau nu să intrăm, deși suntem îndemnați, da, chiar avem poruncă divină, în Efeseni 5; și pentru a sta în picioare în timpul când nu va exista mijlocire a Mare Preot, când îndurarea va înceta și nu va mai fi iertare pentru păcate, trebuie să intrăm în această relație.” IBID., 170

Ziua 6 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru călăuzirea lui Dumnezeu ca biserica și tu însuți să experimentați o slujire zilnică a lui Isus, plină de Duhul Sfânt
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 6 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. De ce avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt?
 2. Cui i-a prezentat fratele Leroy Froom subiectul botezului Duhului Sfânt în 1928?
 3. Cum ți-a descoperit Duhul Sfânt păcatul?
 4. Cum poate un credincios să fie biruitor într-o perioadă de necaz?
 5. Ce pași vei face pentru a putea intra într-o relație cu Isus?
 6. Sunt botezul cu apă și botezul cu Duhul Duh două experiențe separate?
 7. Este întotdeauna necesară punerea mâinilor pentru ca o persoană să primească botezul cu Duhul Sfânt?
 8. Ce a spus Ellen White despre importanța botezului cu Duhul Sfânt?
 9. Ce a spus LeRoy Froom în 1928 despre neglijarea noastră de a înțelege și de a experimenta botezul cu Duhul Sfânt ca biserică?
 10. Potrivit lui Froom, de ce este necesar botezul cu Duhul Sfânt pentru creștinii din zilele din urmă?
Ziua 5 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-i lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 7.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 7, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere: Roxana Duminică

Versiunea audio 1h 01.48 – 1h 09.55

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *