40 Zile de rugăciune – Ziua 5 – Botezul cu Duhul Sfânt

A înțelege și a experimenta botezul cu Duhul Sfânt este esențial pentru creștin pentru a putea experimenta prezența continuă a lui Hristos în viața noastră. Doar atunci când Hristos trăiește în noi, neprihănirea Sa se va manifesta. Dacă nu înțelegem și nu experimentăm botezul cu Duhul Sfânt, nu ne vom bucura de plinătatea lui Hristos care trăiește în noi, nu vom avea neprihănirea Lui manifestată în noi și nici biruințele necesare pentru a deveni exact ca Isus și a fi pregătiți pentru A doua Sa venire (1 Ioan 3:2). De asemenea, slujirea noastră pentru El va fi mai puțin rodnică.

Planul lui Satana

Satana nu vrea să înțelegem sau să experimentăm botezul cu Duhul Sfânt. Ellen White era conștientă de mijloacele lui Satana de a împiedica primirea acestui dar de către poporul lui Dumnezeu.

”Deoarece slujirea Duhului Sfânt este de o importanță vitală pentru biserica lui Hristos, este una din uneltirile lui Satana ca, prin erorile extremiștilor și fanaticilor, să arunce dispreț asupra lucrării Duhului și să-i determine pe oamenii din Dumnezeu să neglijeze această sursă de putere pe care Domnul nostru Însuși a oferit-o.” Tragedia Veacurilor, VIII

Botezul cu Duhul Sfânt descrie pur și simplu o umplere specială cu Duhului Sfânt în viața credinciosului. Acest botez se mai numește și umplere sau ungere cu Duhul Sfânt și a fost disponibil creștinilor încă din Ziua Cincizecimii, acum 2 000 de ani. Petru a asociat revărsarea Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii cu profeția „ploii timpurii” din Ioel (Fapte 2:16-21).

Lectură personală în vederea discuției:

Promisiunea și exemplul lui Isus

Isus a promis că Tatăl va da Duhul Sfânt tuturor celor care vor cere (Luca 11:13). Pavel ne spune că primim acest dar prin credință (Galateni 3:14). Primirea acestui dar este atât de importantă încât Pavel ne poruncește „să fim plini de Duhul” (Efeseni 5:18). Aceasta nu este o opțiune; este o necesitate dacă credinciosul dorește cu seriozitate să experimenteze eliberarea deplină pe care o oferă Evanghelia lui Isus Hristos. Isus este exemplul nostru în toate lucrurile. În viața Sa vedem botezul cu Duhul Sfânt ca un eveniment special, separat, care urmează botezului Său cu apă. Acest eveniment L-a echipat pentru biruință asupra Satanei. A fost, de asemenea, o ungere specială pentru slujire (Luca 4:18-19).

Experiența lui Hristos este un model divin pentru fiecare creștin. Hristos a fost „născut” din Duhul (Luca 1:35). El a fost condus de Duhul Sfânt în copilăria Sa și în tinerețe (Luca 2:52). El a primit botezul cu apă, care a fost urmat de botezul cu Duhul Sfânt, ca răspuns la rugăciunea Sa (Luca 3:21-22). Din acel moment înainte, El a fost umplut de Duhul Sfânt (Luca 4:1). După această experiență de botez cu Duhul Spirit (umplerea sau ungerea cu Duhul Sfânt), El a fost pregătit să se confrunte cu Satana și să obțină marile Sale victorii asupra acestui dușman (Luca 4:2-13). El a mers înainte pentru a sluji prin puterea Duhului din acea zi înainte (Luca 4:14; Fapte 10:38).

Experiența fiecărui credincios este să urmeze exemplul lui Hristos. Creștinul este mai întâi născut din Duhul și apoi botezat în apă (Ioan 3:5-8). Cu toate acestea, botezul cu apă nu este suficient; este numai începutul. Credinciosul trebuie de asemenea să fie botezat sau umplut cu Duhul Sfânt (Luca 3:16, Fapte 1:4-5). Acest botez cu Duhul Duh a devenit disponibil din Ziua Cincizecimii înainte. Umplerea cu Duhul Sfânt este necesară pentru ca credinciosul să aibă puterea de a trăi o viață biruitoare și de a mărturisi cu succes pentru Hristos (Fapte 1:8)

Isus a spus că cel credincios va face „lucrările” pe care le-a făcut El și chiar „lucrările mai mari” (Ioan 14:12). Când Isus era pe pământ, El putea fi doar într-un loc la un moment dat. Cu toate acestea, după ce S-a înălțat la Tatăl Său, prin Duhul Sfânt, El a putut să fie în multe locuri de pe pământ, prin locuirea lăuntrică în urmașii Săi (1 Ioan 3:24; Ioan 14:16-18). Prin urmare, Isus dă putere credinciosului să facă aceleași lucrări pe care le-a făcut El prin Duhul Sfânt, iar aceste lucrări vor fi mai mari pentru că sunt mai răspândite și mai puternice.

Împlinirea promisiunii lui Isus a fost văzută în Ziua Cincizecimii și în zilele următoare. Evanghelia era propovăduită, suflete erau câștigate, unitate și bucurie se vedeau în credincioși, iar bolnavii erau vindecați (Fapte 2:46-47; 5:15-16). Acesta a fost același tip de slujire ca și lucrarea lui Isus.

Ziua 5 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru călăuzirea lui Dumnezeu ca biserica și tu însuți să experimentați o slujire zilnică a lui Isus, plină de Duhul Sfânt
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 5 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Cum lucrează Satana pentru a împiedica lucrarea Duhului Sfânt?
 2. Ce alte cuvinte sunt folosite pentru a exprima botezul cu Duhul Sfânt?
 3. Când a devenit botezul cu Duhul Sfânt disponibil creștinilor?
 4. Enumerați câteva dintre experiențele lui Hristos care arată experiența pe care o vor avea creștinii?
  • Luca 1:35 • Luca 2:52 • Luca 3:21-22 • Luca 4:1-13 • Luca 4:14
 5. Este botezul cu Duhul Sfânt o opțiune pentru credincios sau o necesitate?
Ziua 5 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-i lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 6.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 6, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere: Roxana Duminică

Versiunea audio  min 54. 08 – 1h 01.48

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *