40 Zile de rugăciune – Ziua 4 – Mesajul de la 1888 al lui Jones și Waggoner


Jones și Waggoner au transmis o serie de adevăruri biblice în 1888 și în anii care au urmat. În această carte devoțională, pastorul Dennis Smith se concentrează pe ceea ce el consideră a fi esența mesajului lor – neprihănirea prin credința în Hristos. Neprihănirea prin credință cuprinde atât neprihănirea care îndreptățește, cât și neprihănirea sfințitoare a lui Hristos. El se va concentra mai întâi asupra aspectului sfințitor al neprihănirii prin credință pe care ei l-au învățat. Solia neprihănirii prin credință este transmisă cu voce tare și clar în scrierile lor. După 1888, Ellen White a scris adesea despre acest subiect. Dumnezeu a folosit solia din 1888 pentru a-L înălța pe Hristos ca niciodată mai înainte în biserica noastră.
Inima mesajului lor conținea câteva învățături esențiale. Aceste învățături sunt enumerate mai jos, urmate de citate din Jones și Waggoner. (Le voi citi pe primele 4, iar restul le vom citi sau discuta în partea a doua)

 1.  În trup, Hristos a câștigat o biruință deplină asupra ispitei și a păcatului. El a trăit o viață perfect neprihănită.
  În Hristos, bătălia a fost purtată, în fiecare punct, iar biruința a fost făcută deplină. El S-a făcut trup — același trup și sânge ca aceia pe care a venit să-i răscumpere.” Lecții despre credință, p.129
 2. Când Isus a murit pe cruce, El a murit pentru păcatele noastre și a frânt puterea păcatului în viața tuturor celor care cred în El. „Astfel, fiecare suflet din această lume poate spune cu adevărat, într-un triumf desăvârșit al credinței creștine: „Am fost răstignit împreună cu Hristos”; Vechea mea natură umană păcătoasă este răstignită împreună cu El, pentru ca acest trup de păcat să fie distrus, pentru ca de acum înainte să nu mai slujesc păcatului. Romani 6:6.” IBID., 114   
 3. Dumnezeu cheamă pe fiecare creștin să trăiască o viață de ascultare perfectă de poruncile Sale. „Atunci este clar că primul, al doilea, al șaselea, al șaptelea și al optulea verset din capitolul șase din Romani intenționează ca noi să fim feriți de a păcătui.” IBID., 144

Lectură personală în vederea discuției:

4. Este absolut imposibil pentru orice om, chiar și pentru cel mai devotat creștin, să trăiască o viață ascultătoare și dreaptă prin propriile puteri încercând din greu să asculte de poruncile lui Dumnezeu.

Toți am experimentat acest lucru : tânjind să facă binele pe care l-ar vrea, dar făcând doar răul pe care îl ura; având mereu voința de a face mai bine, dar negăsind cum să-l înfăptuiască; găsind plăcere în legea lui Dumnezeu după omul lăuntric, dar găsind în mădularele sale o altă lege, care luptă împotriva legii minții sale și care îl aduce în robie față de legea păcatului care este în mădularele sale; și în cele din urmă, strigând: „O, nenorocitul de mine! cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” Romani 7:14-24.” IBID., 36-37

5. Prin Duhul Sfânt, Hristos trăiește în credincios. Datorită acestei uniri uimitoare a lui Hristos cu credinciosul, Hristos este prezent pentru a-și manifesta biruința în viață.
Hristos locuiește în inimile tuturor celor care cred. … Viețile lor nu provin de la ei înșiși, ci este viața lui Hristos manifestată în trupul lor muritor. Vezi 2 Corinteni 4:11. Acesta este ceea ce înseamnă să trăiești „o viață creștină.”” IBID., 66

6. Singura modalitate prin care creștinul poate trăi o viață biruitoare asupra păcatului este să înțeleagă și să experimenteze neprihănirea prin credință. Pe măsură ce credinciosul își pune credința în Hristos care rămâne în el pentru a-Și trăi viața neprihănită în și prin el, acesta va avea biruință.

Aceasta este calea către perfecțiunea creștină. Este calea răstignirii, pentru distrugerea trupului păcatului, spre a nu mai păcătui, spre slujirea neprihănirii, spre sfințenie, spre desăvârșirea în Isus Hristos prin Duhul Sfânt, spre viața veșnică.” IBID., 146

7. Victoria absolută asupra oricărei ispite și păcat din viață este esențială pentru toți cei care vor să fie gata să-L întâlnească pe Isus când El se va întoarce.

A T. Jones a citat Apocalipsa 10:7, care afirmă că atunci când al șaptelea înger începe să sune, „taina lui Dumnezeu” se va sfârși. Apoi a scris: „Dar care este taina lui Dumnezeu? „Hristos în tine, nădejdea slavei. Dumnezeu… manifestat în trup.” Atunci, în aceste zile, această taină va fi sfârşită în o sută patruzeci şi patru de mii de oameni. Lucrarea lui Dumnezeu în trup omenesc. Dumnezeu, manifestat în trup omenesc, în tine și în mine, trebuie să fie terminată. Lucrarea Lui asupra ta și asupra mea urmează să fie terminată. Trebuie să fim desăvârșiți în Isus Hristos. Prin Duhul, trebuie să ajungem la un om desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Hristos.

Acesta este un scurt rezumat al învățăturilor de bază ale lui Jones și Waggoner, așa cum le văd, în legătură cu aspectul sfințitor al neprihănirii prin credință. Ellen White a afirmat clar că primirea acestui mesaj al neprihănirii prin credință prezentat în 1888 va preceda strigătul puternic, ploaia târzie a Duhului Sfânt și va grăbi întoarcerea glorioasă a lui Hristos.

Acesta este mesajul pe care Dumnezeu ne-a poruncit să-l dăm lumii. Este solia celui de-al treilea înger, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și însoțită de revărsarea Duhului Său în mare măsură.” Testimonies to Ministers and Gospel Workers, [1895], p. 91-92

Având în minte această realitate captivantă, mă rog ca toți cei care citesc această carte să-L caute cu seriozitate pe Dumnezeu pentru o înțelegere clară a neprihănirii doar prin credința în Hristos.

Eu personal cred că a doua venire a lui Hristos este iminentă. Multe lucruri atât naturale, cât și cauzate de om, care au loc în această lume, ne avertizează despre acest eveniment care se apropie rapid. Prin urmare, cred, de asemenea, că Dumnezeu ridică ultima generație de creștini pe care îi va folosi pentru a lumina pământul cu caracterul Său glorios și neprihănit (Apocalipsa 18:1). Toți cei care participă la această ultimă lucrare a lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă și să experimenteze neprihănirea prin credință. De aceea, Dumnezeu aduce din nou poporului Său acest mesaj minunat, plin de speranță, centrat pe Hristos.

Ziua 4 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru călăuzirea lui Dumnezeu ca biserica să înțeleagă și să experimenteze neprihănirea prin credință pentru ca mesajul celui de-al treilea înger să fie proclamat cu „glas tare”, sub puterea ploii târzii a Duhului Sfânt
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 4 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Rezumați în propriile cuvinte cele șapte adevăruri ale neprihănirii prin credință pe care le-au predicat Jones și Waggoner și care sunt prezentate în devoționalul de astăzi.
 2. Ce spune Ellen White despre mesajul neprihănirii prin credință din 1888 în următorul citat? „Acesta este mesajul pe care Dumnezeu a poruncit să îl transmitem lumii. Este solia celui de-al treilea înger, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și însoțită de revărsarea Duhului Său în mare măsură.”
Ziua 4 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-i lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 5.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 5, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere: Roxana Duminică

Versiunea audio  min 43.50 – min 53.21

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *