40 Zile de rugăciune – Ziua 3 – Esența mesajului lui Jones și Waggoner – continuare

Însemnătatea mesajului de la 1888 – continuare

Așa cum ucenicii au fost împuterniciți să facă lucrarea lui Hristos prin primirea botezului cu Duhul Sfânt în Ziua Cincizecimii, tot așa și poporul rămășiței lui Dumnezeu va trebui să fie umplut cu Duhul Sfânt pentru a proclama cu putere solia celui de-al treilea înger. Ploaia timpurie, botezul Duhului Sfânt, trebuie să fie primită pentru a putea beneficia de ploaia târzie.
Aducând poporului Său mesajul neprihănirii prin credință, Dumnezeu le oferea Duhul Sfânt în plinătate. Harul Duhului Sfânt v-a fost oferit din nou și din nou. Lumină și putere de sus au fost revărsate din belșug în mijlocul vostru.” Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 97

Glorios ar fi fost rezultatul dacă Duhul ar fi fost primit în plinătate, iar solia neprihănirii prin credință ar fi fost acceptată de poporul lui Dumnezeu, după mesajul din 1888. Mesajul celui de-al treilea înger ar fi fost proclamat în puterea Duhului, Hristos s-ar fi reflectat pe deplin în viețile poporului Său, strigătul de la miezul nopții ar fi răsunat, ploaia târzie a Duhului ar fi căzut și Hristos ar fi venit.

Hristos trebuie să fie prezentat lumii atât ca un Mântuitor care ierta păcatele, cât și ca un Mântuitor care eliberează de păcat. Acesta este mesajul complet al Evangheliei. Atunci când acest mesaj deplin al Evangheliei neprihănirii prin credință va fi propovăduit în toată lumea ca să slujească de mărturie, atunci va veni Isus. A predica o Evanghelie care prezintă doar un Mântuitor care iartă păcatele este o Evanghelie parțială și nu va împlini promisiunea și profeția lui Hristos. „Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor; atunci va veni sfârșitul.” Matei 24:14

Acesta este motivul pentru care Ellen White a scris atât de puternic despre necesitatea ca mesajul neprihănirii prin credință din 1888 să fie predicat înainte ca Hristos să se întoarcă. Este singurul mesaj care va pregăti poporul lui Dumnezeu pentru acel eveniment glorios.

Lectură personală în vederea discuției:

O mare dezamăgire

Astfel ar fi putut să fie lucrurile. Cu toate acestea, este trist să spun, nu așa s-a întâmplat. Ellen White a început să realizeze că mesajul nu era primit așa cum a intenționat Dumnezeu. Exprimându-și marea îngrijorare, ea a scris:

Neglijează această mare mântuire, păstrată înaintea ta ani de zile, disprețuiește această ofertă glorioasă de îndreptățire prin sângele lui Hristos și sfințire prin puterea de curățire a Duhului Sfânt și nu mai rămâne jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecații și o indignare aprinsă”. IBID.

A fost o greșeală gravă pentru conducerea bisericii să-i reziste și chiar să respingă acest mesaj trimis de Dumnezeu. Despre aceasta a scris Ellen White în 1896, la opt ani după ce mesajul fusese dat:

”Împotrivirea de a renunța la părerile preconcepute și de a accepta acest adevăr a stat în mare parte la baza opoziției manifestate la Minneapolis împotriva mesajului Domnului transmis prin frații Waggoner și Jones. Ridicând acea opoziție, Satana a reușit să îndepărteze de poporul nostru, în mare măsură, puterea specială a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu dorea să le-o împărtășească. Vrăjmașul i-a împiedicat să obțină eficiența pe care ar fi putut să o aibă în a duce adevărul în lume, așa cum l-au proclamat apostolii după Ziua Cincizecimii. Lumina care trebuia să lumineze întregul pământ cu slava ei a fost respinsă și prin acțiunea propriilor noștri frați a fost în mare măsură ținută departe de lume.” Scrisoarea 96, 1896

Aici ea a conectat din nou Duhul Sfânt care trebuia împărtășit poporului lui Dumnezeu cu mesajul neprihănirii prin credință. Ambele au fost respinse. Din această cauză, Ellen White a scris în 1901: ”Din cauza nesupunerii, s-ar putea să fim nevoiți să mai rămânem în această lume încă mulți ani, așa cum au făcut copiii lui Israel.”

Această predicție s-a dovedit cu siguranță adevărată. Am rămas în această lume mai bine de 100 de ani de când a fost făcută această declarație. Dumnezeu își cheamă ultima generație la existență astăzi. Pentru a face parte din acea generație care este gata să-L întâlnească pe Isus, trebuie să înțelegem și să experimentăm botezul cu Duhul Sfânt și neprihănirea prin credință. „Numai aceia care sunt îmbrăcați în hainele neprihănirii Sale vor putea îndura slava prezenței Lui când se va arăta cu „putere și mare slavă”. Review and Herald, 9 iulie 1908

Ziua 3 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Pentru călăuzirea lui Dumnezeu spre a înțelege și experimenta neprihănirea prin credință
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 3 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Ce este neprihănirea atribuită sau îndreptățirea?
 2. Ce este neprihănirea împărtășită sau sfințirea?
 3. Potrivit textului din 2 Petru 1:4, cum este însăși natura lui Hristos implantată în cel credincios? Prin Duhul Sfânt, prin intermediul făgăduințelor lui Dumnezeu.
 4. Ce trebuie să facem dacă dorim ca Hristos să trăiască viața Lui neprihănită în noi? Trebuie să cerem și să avem credință în făgăduințele lui Dumnezeu.
 5. Atunci când Hristos începe să-Și trăiască viața Lui neprihănită în cel credincios, care va fi experiența credinciosului? Biruința lui Hristos asupra ispitei și păcatului pentru că Hristos este Cel care trăiește biruința Lui în viața acestuia.
 6. Poți ilustra acest adevăr (din întrebarea anterioară) printr-o experiență din viața ta?
Ziua 3 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-i lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 4.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 4, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere: Roxana Duminică

Versiunea audio  min 35.10 – min 41.29

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *