40 Zile de rugăciune – Ziua 2 – Esența mesajului lui Jones și Waggoner

Aceste învățături despre neprihănirea atribuită și împărtășită a lui Hristos au fost chiar în centrul mesajelor lui Jones și Waggoner despre neprihănirea prin credință. Ellen White a susținut cu tărie învățătura lor despre acest subiect.

”În marea Sa îndurare, Domnul i-a trimis poporului Său o solie foarte prețioasă prin frații (E. J.) Waggoner și (A. T.) Jones. Această solie a fost vestită pentru a-L evidenția și mai mult pe Mântuitorul înălțat, jertfa adusă pentru păcatele lumii întregi. Ea a prezentat îndreptățirea prin credința în Cel ce S-a pus chezaș pentru noi și i-a invitat pe oameni să primească neprihănirea lui Hristos, care se dovedește prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu.” Evenimentele ultimelor zile, p. 200

De ce era nevoie de mesajul de la 1888

De ce era nevoie de acest mesaj în 1888? Ellen White scria: ”Mulți L-au pierdut din vedere pe Isus. Ei au avut nevoie să li se îndrepte privirile spre Persoana Sa divină, spre meritele Sale, spre iubirea Sa neschimbătoare față de familia omenească. Toată puterea a fost încredințată în mâinile Sale, ca El să le poată împărți daruri bogate oamenilor, acordându-i ființei umane, neputincioase, darul de neprețuit al îndreptățirii Sale.” Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 91, 92 (1895).

Denominațiunea noastră devenise atât de mult centrată pe doctrină încât Îl pierdusem pe Isus din experiența și învățătura noastră. Religia noastră devenise legalistă, consecința sigură a pierderii din vedere a lui Isus în viața cuiva.

Lectură personală în vederea discuției:

Îngrijorarea conducătorilor

Mulți dintre liderii de la Sesiunea Conferinței Generale de la Minneapolis au reacționat negativ la mesajul lui Jones și Waggoner, crezând că primirea acestuia va face ca biserica noastră să se îndepărteze de la misiunea de a duce mesajul celui de-al treilea înger, pe care Dumnezeu ne-a chemat să-l dăm lumii. Ellen White a abordat această îngrijorare când a scris: „Acesta este mesajul pe care Dumnezeu a poruncit să fie dat lumii. Este solia celui de-al treilea înger, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și însoțită de revărsarea Duhului Său în mare măsură.

Într-un alt loc, ea a scris: ”Dumnezeu a dat slujitorilor Săi, [Jones și Waggoner], o mărturie care a prezentat adevărul așa cum este el în Isus Hristos, care este solia celui de-al treilea înger în linii clare, deslușite.” Scrisoarea 57, 1895

În aceste declarații, ea asociază în mod clar mesajul neprihănirii prin credință cu solia celui de-al treilea înger. De asemenea, ea afirmă aici că acesta este mesajul care va fi „însoțit de revărsarea Duhului Său în mare măsură”, care se referă la revărsarea ploii târzii a Duhului Sfânt.

Însemnătatea mesajului de la 1888

Ea a declarat, de asemenea, că solia neprihănirii prin credință este mesajul care trebuie proclamat cu o „voce tare” (strigăt puternic) pe măsură ce se revarsă ploaia târzie a Duhului Sfânt. Pe măsură ce acest mesaj uimitor al lui Hristos și al neprihănirii Sale a început să fie proclamat, Ellen White a crezut că strigătul puternic al celui de-al treilea înger începuse. Despre aceasta ea a scris: ”Vremea încercării este chiar în fața noastră, căci strigătul puternic al celui de-al treilea înger a început deja prin descoperirea neprihănirii lui Hristos, Răscumpărătorul care iartă păcatul. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul.” Review and Herald, 22 noiembrie 1892

Ellen White a asociat în mod clar Duhul Sfânt cu mesajul neprihănirii prin credință pe care l-au prezentat Jones și Waggoner: ”Lucrarea Duhului Sfânt este nemăsurat de mare. Din această sursă îi vin puterea și eficiența lucrătorului pentru Dumnezeu; iar Duhul Sfânt este Mângâietorul, ca prezență personală a lui Hristos în suflet.” Review and Herald, 29 noiembrie 1892

Aici ea a echivalat primirea Duhului Sfânt cu primirea „prezenței personale a lui Hristos în suflet”. Acest lucru se realizează prin experimentarea botezului zilnic al Duhului Sfânt și doar în măsura în care Hristos trăiește în suflet, neprihănirea Sa poate fi manifestată în viață. Prin urmare, botezul cu Duhul Sfânt și mesajul neprihănirii prin credință sunt inseparabil legate între ele. Ellen White a legat, de asemenea, primirea botezului sau umplerea cu Duhul Sfânt cu experiența pământului „luminat de slava lui Dumnezeu” (Apocalipsa 18:1).

”Când pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu, vom vedea o lucrare asemănătoare celei care a fost săvârșită când ucenicii, plini de Duhul Sfânt, au proclamat puterea unui Mântuitor înviat.” Review and Herald, 29 noiembrie 1892

Ziua 2 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să te conducă să înțelegi și să experimentezi neprihănirea prin credință
 • Liderii bisericii
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 2 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Care este mesajul prețios pe care Dumnezeu, în marea Sa milă, l-a dat bisericii noastre prin Jones și Waggoner în 1888?
 2. Câți dintre voi ați auzit de Jones și Waggoner și de mesajul din 1888 înainte de aceste 40 de zile de rugăciune?
 3. Care a fost esența mesajului lui Jones și Waggoner privind neprihănirea prin credință? Neprihănirea lui Hristos care îndreptățește și care sfințește?
 4. Când a crezut Ellen White că a început strigătul puternic al celui de-al treilea înger?
 5. Ce a asociat Ellen White cu mesajul neprihănirii prin credință pe care l-au predicat Jones și Waggoner?
 6. Ellen White a echivalat primirea Duhului Sfânt cu primirea „prezenței personale a lui Hristos în suflet”. Cum se întâmplă asta?
 7. Care a fost experiența ta cu privire la primirea zilnică a botezului cu Duhul Sfânt?
 8. Dacă experiența ta creștină a fost binecuvântată din belșug de mesajul neprihănirii prin credință din 1888, ne poți spune despre schimbarea pe care a făcut-o pentru tine?
Ziua 2 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-i lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 3.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 3, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere: Roxana Duminică

Versiunea audio  min 28. 34 – min 35.10

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *