40 Zile de rugăciune – Ziua 1 – Ellen White și mesajul de la 1888

Biblia este clară și Ellen White a înțeles că este absolut esențial pentru orice creștin să înțeleagă și să experimenteze neprihănirea atribuită (sau îndreptățirea) lui Hristos și neprihănirea împărtășită (sau sfințirea) Lui. „Îmbrăcată în armura neprihănirii lui Hristos, biserica va intra în lupta ei finală. “Frumoasă ca luna, curată ca soarele, și cumplită ca o oștire sub steagurile ei” (Cântarea cântărilor 6, 10), ea trebuie să meargă în toată lumea, biruitoare și ca să biruiască.” Profeți și regi, p. 725

În Ziua încoronării lui Hristos, El nu va recunoaște ca fiind al Său pe niciunul care mai are vreo pată sau zbârcitură sau orice altceva de felul acesta. Dar credincioșilor Săi, El le va da cununi de slavă nepieritoare. Cei care nu au dorit ca El să domnească peste ei Îl vor vedea înconjurat de mulțimea celor răscumpărați, fiecare dintre ei purtând semnul „Domnul, neprihănirea noastră”. Maranatha: Domnul vine, p. 39

Numai pe măsură ce poporul lui Dumnezeu va fi „îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos”, ei vor fi împuterniciți să fie biruitori împotriva lui Satana și a oștirii lui. Numai acei oameni care sunt fără „pată sau zbârcitură”, fără vreun păcat cunoscut în viața lor, vor primi „cununi de glorie nepieritoare”. Cum devin ei fără „pată sau zbârcitură?” Neprihănirea lui Hristos strălucește în și prin ei. Ei știu din experiență ce înseamnă să declari „Domnul, neprihănirea noastră”.

Lectură personală în vederea discuției:

Neprihănirea lui Hristos

„Domnul neprihănirea noastră” este chiar mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis bisericii noastre prin Jones și Waggoner în 1888 și în anii care au urmat. După 1888, Ellen White însăși a scris multe despre importanța neprihănirii lui Hristos. Neprihănirea lui Hristos reprezintă două experiențe importante din viața credinciosului. Prima se numește îndreptățirea, care este atribuită vieții păcătosului pocăit.

Ellen White scria : „Prin credință, el (credinciosul care se pocăiește) poate prezenta înaintea lui Dumnezeu meritele lui Hristos, iar Dumnezeu pune ascultarea Fiului Său în dreptul păcătosului. Neprihănirea lui Hristos este acceptată în locul eșecului omului, iar Dumnezeu primește, iartă și îndreptățește sufletul pocăit, îl tratează ca și cum ar fi neprihănit, și îl iubește așa cum îl iubește pe Fiul Său. În felul acesta credința este socotită ca neprihănire.” The Review and Herald, 4 noiembrie 1890

Scriind despre neprihănirea lui Hristos care se manifestă în viața credinciosului, care este aspectul de sfințire al neprihănirii prin credință, Ellen White a declarat:

Sfințirea sufletului prin lucrarea Duhului Sfânt este implantarea naturii lui Hristos în umanitate. Este harul Domnului nostru Isus Hristos descoperit în caracter și harul lui Hristos exercitat în mod activ în fapte bune. Astfel, caracterul este transformat din ce în ce mai perfect, după chipul lui Hristos în neprihănire și adevărată sfințenie”. Selected Messages, Book 3 [1894], p. 198

Petru a declarat că însăși natura lui Hristos este implantată în credincios de Duhul Sfânt prin intermediul promisiunilor lui Dumnezeu (2 Petru 1:4). Fiecare credincios botezat cu Duhul Sfânt îl are pe Hristos trăind în el. Dacă credinciosul le cere și are credință în promisiunile lui Dumnezeu, Hristos își va trăi viața Lui neprihănită în el. Credinciosul va experimenta atunci biruința lui Hristos asupra ispitei și asupra păcatului, deoarece este Hristos cel care trăiește biruința Sa în viața creștinului. Aceasta este sfințirea, care este împărtășită credinciosului atunci când își pune credința în Hristos pentru a primi „după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea ” (Filipeni 2:13).

Cel care încearcă să ajungă în cer prin propriile sale fapte în respectarea legii încearcă o imposibilitate. Omul nu poate fi mântuit fără ascultare, dar lucrările lui nu ar trebui să fie ale lui însuși; Hristos ar trebui să lucreze în el voința și înfăptuirea, după voia Lui.” Review and Herald, 1 iulie 1890

Ellen White rezuma în felul următor îndreptățirea și sfințirea : „Îndreptățirea prin care suntem iertați ne este atribuită; îndreptățirea prin care suntem sfințiți ne este împărtășită. Prima reprezintă recomandarea noastră pentru cer, iar cea de-a doua ne face să fim potriviți pentru cer.” The Review and Herald, 4 iunie, 1895.

Ziua 1 Cereri de rugăciune:

Roagă-te pentru :

 • Botezul cu Duhul Sfânt
 • Redeșteptare personală și în biserică
 • Ca Dumnezeu să te conducă să înțelegi și să experimentezi neprihănirea prin credință
 • Persoanele de pe lista ta de rugăciune
Ziua 1 Întrebări pentru studiu aprofundat: (pe baza lecturii de mai sus)
 1. Conform Bibliei și Spiritului Profeției, care două experiențe sunt absolut esențiale pentru credincios să le înțeleagă și să le experimenteze?
 2. Ce va da Hristos credincioșilor Săi în Ziua încoronării?
 3. Care este semnul pe care îl va purta armata celor răscumpărați care îl înconjoară pe Isus?
 4. Cum va fi împuternicit poporul lui Dumnezeu să învingă împotriva Satanei și a urmașilor lui?
 5. Pentru a primi cununa slavei nepieritoare, cum trebuie să fim?
 6. Dacă nu ai nici un păcat cunoscut în viața ta, te rog să ridici mâna virtuală.
 7. Cum devii „fără pată sau zbârcitură”?
 8. Poți ilustra acest adevăr printr-o experiență din viața ta?
 9. Ce îți spune Dumnezeu acum?
Ziua 1 Pregătirea inimii/ provocare:
 1. Pe tot parcursul zilei, cere-i lui Dumnezeu să îți reamintească ce îți vorbește El în lectura de astăzi și în secțiunea de întrebări și discuții și să te ajute să le aplici în viața ta.
 2. Citește „Neprihănirea prin credință” de Dennis Smith, materialul din Ziua 2.
 3. Răspunde cu rugăciune la întrebările pregătitoare pentru Ziua 2, secțiunea de discuții și întrebări.

Traducere: Roxana Duminică

Versiunea audio min 21.30 – min 28.34

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *