Motive de rugăciune 28 august

Și orice veți cere Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva in Numele Meu, voi face. Ioan 14: 13, 14

Nu este alt nume sub soare prin care să fim ajutați, mântuiți, răscumpărați, apărați, vindecați și înnoiți.

„Rugăciunile noastre trebuie să se înalțe in Numele lui Isus și să fie inspirate de Duhul Sfânt. Aceasta ne descoperă sensul cuvântului care spune că „Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite” (Rom.8:26). În dreptul fiecărei rugăciuni înălțate cu multă seriozitate și stăruință, in Numele lui Isus, Dumnezeu rostește cu jurământ făgăduința că va răspunde mult mai îmbelșugat decât cerem sau nădăjduim noi.( Efes.3:20)” (E. G. White).

În acest Sabat:

  1. Să aducem mulțumiri Domnului pentru binecuvântările primite in această săptămână, pentru rugăciunile ascultate, pentru biruințele in Numele Lui, pentru dragostea și grija Sa, pentru răscumpărarea Sa veșnică.
  2. Să ne rugăm pentru prezența Duhului Sfânt in momentele de închinare din bisericile noastre, pentru pastorii noștri să fie inspirați de Duhul Sfânt in prezentarea Cuvântului, pentru tinerii și copiii noștri să aprindă în ei un spirit de rugăciune, de slujire.
  3. Să încredințăm în mâinile marelui Medic pe cei bolnavi pentru care ne-am rugat în această săptămână.

Sabat binecuvântat! Slavă lui Dumnezeu Cel Preaînalt! Lauda, cinstea și recunoștința să fie ale Lui care este veșnic! Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *