Sfinții vor judeca lumea, 29 iulie

De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu. 1 Corinteni 4:5

În timpul celor o mie de ani, între prima și a doua înviere, are loc judecata celor nelegiuiți. Apostolul Pavel arată către această judecată ca fiind un eveniment ce urmează celei de a doua veniri. „De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul…”  Daniel declară că atunci când vine Cel Îmbătrânit de zile „judecata a fost dată sfinților Celui Preaînalt” (Daniel 7, 22).

La data aceasta, cei neprihăniți domnesc ca regi și preoți pentru Dumnezeu. Ioan spune în Apocalipsa: „Și am văzut niște scaune de domnie; și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata; ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos, și vor împărăți cu El o mie de ani” Apocalipsa 20, 4…. Acum este timpul când, așa cum a profetizat apostolul Pavel, „sfinții vor judeca lumea” 1 Corinteni 6, 2. Împreună cu Hristos ei îi judecă pe cei nelegiuiți, comparând faptele lor cu Biblia, cartea statutară, hotărând fiecare caz după faptele făcute în trup. Apoi, partea pe care cei nelegiuiți trebuie să o suporte este măsurată după faptele lor; și este scrisă în dreptul numelui lor în cartea morții.

Nu vom auzi nici o acuzație împotriva noastră pe motivul păcatelor explozive pe care le-am comis, dar vom fi acuzați pentru neglijarea îndatoririlor bune și nobile pe care ni le-a poruncit Dumnezeul iubirii. Deficiențele caracterelor noastre vor fi scoase la vedere. Se va ști atunci că toți cei care au o condamnare atât de mare au avut lumină și cunoștințe, le-au fost încredințate bunurile Domnului lor, dar au fost găsiți necredincioși încrederii acordate.

Satana și îngerii lui sunt judecați de Hristos și de poporul său. Pavel spune: „Nu știți că noi vom judeca pe îngeri?” 1 Corinteni 6, 3.

Când Judecătorul a tot pământul îl va întreba pe Satana: „De ce te-ai răzvrătit împotriva Mea și M-ai jefuit de supușii Împărăției Mele?”, inițiatorul păcatului nu va putea aduce vreo scuză. Orice gură va fi închisă și toate oștile răzvrătirii vor fi fără cuvânt.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *