Judecați după rapoarte, 23 iulie

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Eclesiastul 12:14

În ziua cea mare a ispășirii finale și a judecății de cercetare, sunt luate în considerație numai cazurile acelora care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu Judecata celor nelegiuiți este o lucrare distinctă și separată și are loc mai târziu… Cărțile rapoartelor din ceruri, în care sunt trecute numele și faptele oamenilor, urmează să determine hotărârea judecății…

Cartea vieții cuprinde numele tuturor acelora care au intrat vreodată în serviciul lui Dumnezeu.  Isus îi îndemna pe ucenici: „Bucurați-vă pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri” (Luca 10, 20). Pavel vorbește despre colaboratorii lui credincioși, „ale căror nume sunt scrise în cartea vieții” (Filipeni 4, 3)…

O carte de aducere aminte” este scrisă înaintea lui Dumnezeu, în care sunt raportate faptele bune ale acelora care ”se tem de Domnul și cinstesc Numele Lui” (Maleahi 3, 16). Cuvintele lor de credință, faptele lor de iubire sunt scrise în ceruri. ..

Există și un raport al păcatelor oamenilor…  Planurile și motivele ascunse apar în acest registru care nu greșește…

Lucrarea fiecărui om este trecută în revistă înaintea lui Dumnezeu… În dreptul fiecărui nume din cărțile cerului, este trecută cu o exactitate teribilă orice cuvânt rău, orice faptă egoistă, orice datorie neîndeplinită și orice păcat ascuns, orice prefăcătorie iscusită. Avertizările sau mustrările trimise de cer, dar neglijate, clipele risipite, ocaziile nefolosite, influența exercitată spre bine sau spre rău, cu rezultatele ei îndepărtate, toate sunt înregistrate de îngerul raportor.

Dacă numele vostru este scris în cartea vieții Mielului, atunci toate vor fi bine cu voi. Fiți gata și nerăbdători să vă mărturisiți greșelile și părăsiți-le, pentru ca greșelile și păcatele voastre să poată merge mai înainte la judecată și să fie șterse.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *