A treia Persoană a Dumnezeirii, 15 februarie

Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin. 2 Corinteni 13:14

Noi trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt… este o persoană, întocmai cum Dumnezeu este o persoană…

Duhul Sfânt are o personalitate, altfel nu ar putea să-i mărturisească duhului nostru și împreună cu duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. De asemenea, El trebuie să fie o persoană divină, pentru că altfel nu ar putea să cerceteze tainele care se află ascunse în mintea lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt este o autoritate liberă, lucrătoare, independentă. Dumnezeul cerului folosește Duhul Său așa cum Îi place; și mintea, judecata omenească și metodele umane nu mai pot stabili granițe lucrării Sale, nici să impună canalul prin care să opereze,  mai mult decât pot spune vântului: „Te rog să sufli într-o anumită direcție, și să te porți într-un anumit mod.”

Prin Duhul Său Cel Sfânt, Dumnezeu a lucrat de la început prin unelte omenești, în vederea împlinirii planului Său în favoarea neamului omenesc căzut… Aceeași putere, care i-a susținut pe patriarhi, care a dat lui Caleb și lui Iosua credință și curaj și care a făcut rodnică lucrarea bisericii apostolice, i-a susținut pe copiii credincioși ai lui Dumnezeu din toate veacurile următoare.

Duhul Sfânt era cel mai de seamă dar pe care El [Isus] îl putea cere de la Tatăl pentru înălțarea poporului Său. Duhul trebuia să fie dat ca o putere înnoitoare, căci, fără aceasta, jertfa lui Hristos n-ar fi folosit la nimic. În decursul veacurilor, puterea răului se întărise, iar supunerea oamenilor față de această putere satanică era uluitoare. Păcatul nu putea să fie oprit și înfrânt decât prin mijlocirea celei de a treia Persoane a Dumnezeirii, care urma să vină nu cu puterea schimbată, ci cu plinătatea puterii dumnezeiești.

Duhul Sfânt este un ajutor efectiv în refacerea chipului lui Dumnezeu în sufletul omenesc.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *