Creatorul întrupat, 11 februarie

Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.” 1 Timotei 3:16

Întruparea Domnului Hristos este taina tainelor.

Hristos a fost unul cu Tatăl, totuși … A fost dispus să coboare de la slava Celui care a fost egal cu Dumnezeu.

Pentru ca să poată împlini scopul Său de iubire pentru neamul căzut, El a devenit os din oasele noastre și carne din carnea noastră.

Cât de mare este contrastul dintre divinitatea lui Hristos și pruncul neajutorat din ieslea din Betleem! Cum am putea măsura distanța dintre Dumnezeul cel Atotputernic și un prunc neajutorat? Cu toate acestea, Creatorul lumilor, Acela în care locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii, s-a făcut cunoscut printr-un prunc neajutorat în iesle. Cu mult mai presus decât oricare dintre îngeri, egal cu Tatăl în ce privește demnitatea și slava și totuși să poarte veșmântul umanității! Divinitatea și umanitatea s-au îmbinat în mod tainic, iar omul și Dumnezeu au devenit una.

Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilință aproape fără margini ca să ia natura omului chiar și atunci când Adam se afla în Eden, nevinovat. Dar Isus a luat corp omenesc atunci când rasa umană fusese slăbită de patru mii de ani de păcat. Ca orice copil al lui Adam, El și-a asumat consecințele acțiunii legii eredității. Care erau consecințele acestea, se poate vedea în istoria strămoșilor Săi pământești. El a venit cu o ereditate ca aceasta, ca să împartă cu noi grijile și ispitele și să ne dea o pildă de o viață fără păcat.

Cei care pretind că nu a fost posibil pentru Hristos să păcătuiască, nu pot crede că El a luat cu adevărat natura umană. Dar nu a fost Hristos a ispitit de fapt, nu numai de Satana în pustie, ci în toată viața Lui, din copilărie până a devenit adult?

Mântuitorul nostru a luat corpul omenesc cu toate slăbiciunile lui. El a luat natura omului cu posibilitatea căderii în ispită. Tot ce avem noi de suportat a fost suportat și de El.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *