Numele Său este sfânt și înfricoșat, 4 februarie

A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat. Psalm 111:9

Niciodată și în niciun fel, să nu tratăm titlurile și numele Divinității cu lipsă de considerație…

În prezența Lui, îngerii își acoperă fața. Heruvimii și serafimii se apropie de tronul Său cu o venerație solemnă. Cu cât mai mult noi, niște ființe păcătoase și mărginite, ar trebui să venim înaintea Domnului, Creatorul nostru, plini de umilință și de respect!

Am văzut că Numele cel sfânt al lui Dumnezeu trebuie rostit cu respect și teamă.

Unii cred că a se ruga lui Dumnezeu într-o manieră obișnuită, ca și când ar vorbi cu un om, este un semn de umilință. Ei profanează Numele Său când rostesc în rugăciunile lor expresii cum ar fi „Dumnezeule Atotputernic” — cuvinte sfinte și pline de fior, care nu ar trebui să iasă niciodată de pe buzele cuiva, fără un ton umilit și fără un simțământ de respect și venerație.

Cei care își dau seama de măreția lui Dumnezeu vor lua Numele Lui pe buzele lor numai cu respect sfânt. El locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia; nici un om nu poate să-L vadă și să trăiască.

Dacă Hristos ar fi astăzi pe pământ, înconjurat de aceia care poartă titlul „reverendul” sau „preasfințitul”, n-ar repeta El cuvintele: „Să nu vă numiți «Dascăli», căci Unul singur este dascălul vostru: Hristosul”? Scriptura spune despre Dumnezeu: „Sfânt și înfricoșat este Numele Lui.” (Psalmii 119, 9.) Cărei ființe omenești i se potrivește acest titlu? Cât de puțin din înțelepciunea și neprihănirea pe care le arată titlul dă pe față omul! Câți dintre cei care își iau titlul acesta reprezintă greșit Numele și caracterul lui Dumnezeu! Vai, de câte ori ambiția lumească, despotismul și păcatele cele mai josnice au fost ascunse sub veșmintele pompoase ale unei slujbe înalte și sfinte!

 „Numele Domnului” este „plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie”, „care iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul”. (Exod 34, 5-7.) Despre biserica lui Hristos este scris: „Și iată cum Îl vor numi: «Domnul, Neprihănirea noastră».” (Ieremia 33, 16.) Acest nume îi este atribuit fiecărui urmaș al lui Hristos.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White. Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *