Toată Biblia este inspirată, 6 ianuarie

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.2Timotei 3:16

Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde Scripturile Vechiului ca și cele ale Noului Testament. Unul nu este complet fără celălalt.

Vechiul Testament nu ar trebui să se bucure de o atenție mai mică decât cea de care se bucură Noul Testament. Studiind Vechiul Testament, ar trebui să descoperim izvoare pline de viață acolo unde cititorul neatent nu vede decât pustiu.

Nu este nici o discordanță între Vechiul și Noul Testament. În Vechiul Testament descoperim Evanghelia unui  Mântuitor care va veni; în Noul Testament avem evanghelia unui Mântuitor revelat așa cum prevestiseră profețiile. În timp ce Vechiul Testament ne îndreaptă în mod constant înainte spre adevărata jertfă, Noul Testament ne arată că Mântuitorul prefigurat de jertfele tipice a venit. Gloria ștearsă a epocii evreiești a fost urmată de slava cea mai Domnul Hristos.

Așa cum S-a înfățișat patriarhilor, așa cum a fost simbolizat în serviciul jertfelor, așa cum a fost caracterizat în Lege și cum a fost descoperit de profeți, este bogăția Vechiului Testament. Domnul Hristos în viața Sa, în moartea și învierea Sa, Domnul Hristos, așa cum este El descoperit de către Duhul Sfânt, constituie comoara Noului Testament. Mântuitorul nostru, strălucirea slavei Tatălui, este atât în Vechiul cât și în Noul Testament… Vechiul Testament aruncă lumină asupra Noului, iar Noul asupra Vechiului. Fiecare în parte este o descoperire a slavei lui Dumnezeu în Hristos Isus. Amândouă prezintă adevărurile care vor continua să descopere mereu noi profunzimi ale înțelegerii cercetătorului zelos.

Domnul Isus spune despre Scripturile Vechiului Testament: și cu atât mai mult este aceasta valabil pentru cele ale Noului Testament: că „ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5, 39)… Da, întreaga Biblie ne vorbește despre Hristos. De la primul raport cu privire la creațiune: căci „nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El” (Ioan 1, 3) și până la făgăduința cea mai de pe urmă: „iată Eu vin curând” (Apocalipsa 22, 12), noi citim lucrările Sale și ascultăm vocea Sa;  Dacă dorești să cunoști mai bine pe Mântuitorul, studiază Sfintele Scripturi.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *