Trebuie să dăm pe față iubirea și bucuria Domnului Hristos – 30 aprilie

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! Romani 15:13

În darul cel mare şi nemăsurat al Duhului Sfânt, se cuprind toate resursele cerului. Nu din cauza vreunei restricţii din partea lui Dumnezeu, se face că bogăţiile harului Său nu se revarsă peste oamenii acestui pământ. Dacă toţi ar fi dispuşi să primească, atunci, toţi ar fi plini de Duhul Sfânt. Este privilegiul oricărui suflet acela de a fi un canal viu, prin care Dumnezeu să poată transmită lumii bogăţiile harului Său, bogăţiile de nepătruns ale Domnului Hristos. Nimic nu doreşte Domnul Hristos aşa de mult, decât de a avea instrumente care să reprezinte lumii caracterul şi spiritul Său. Nu este nimic de care lumea să aibă aşa de mare nevoie, ca manifestarea iubirii Mântuitorului prin oameni. Cerul întreg aşteaptă canale prin care untdelemnul cel sfânt să poată fi turnat ca să fie o bucurie şi o binecuvântare pentru inimile omeneşti.

Domnul Hristos a luat toate măsurile pentru ca Biserica Sa să poată fi un corp transformat, iluminat cu lumina Lui, având slava lui Emanuel. Este scopul Său acela ca fiecare creştin să fie înconjurat de o atmosferă spirituală de lumină şi pace. El doreşte ca bucuria Sa să se dea pe faţă în propria noastră viaţă.

Locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt se va da pe faţă prin răspândirea iubirii divine în jur. Plinătatea dumnezeiască se va revărsa prin instrumente omeneşti consacrate, gata a fi împărtăşite şi altora.

Soarele Neprihănirii are „tămăduirea sub aripile Lui”. Maleahi 4, 2. Tot astfel din fiecare adevărat ucenic al Său, trebuie să se răspândească o influenţă spre viaţă, curaj, ajutoare şi o adevărată vindecare.

Religia Domnului Hristos însemnează mai mult decât numai iertarea păcatelor, ea înseamnă îndepărtarea păcatelor şi umplerea locului rămas liber cu harul Duhului Sfânt. Înseamnă iluminare spirituală şi bucurie în Dumnezeu. Ea însemnează o inimă eliberată de eu şi binecuvântată de prezenţa continuă a Domnului Hristos. Când Domnul Hristos domneşte în suflet, atunci acolo este curăţie şi eliberare de păcat. Slava, plinătatea şi desăvârşirea planului Evangheliei sunt atunci împlinite în viaţă. Primirea Mântuitorului aduce strălucirea unei păci depline, a unei iubiri desăvârşite şi a unei asigurări perfecte. Frumuseţea şi parfumul caracterului Domnului Hristos, descoperite în viaţă, mărturisesc despre faptul că Dumnezeu a trimis în adevăr pe Fiul Său în lume, ca să fie Mântuitorul ei. – Parabolele Domnului Hristos, p. 419, 420.

Există pace în credință și bucurie în Duhul Sfânt. Credința aduce pace și încrederea în Dumnezeu aduce bucurie. – Mărturii, vol.2, p. 319, 320.

Devoționalul este din cartea ”Reflecting Christ”  de Ellen G. White.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *