Efectul primirii Duhului – 29 aprilie

Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 1 Corinteni 2:12

Duhul Sfânt i-a făcut în stare pe ucenici să-L înalţe pe Domnul şi a îndrumat pana istoricilor sfinţi, ca să-i poată fi prezentat lumii raportul cuvintelor şi al faptelor lui Hristos. În zilele noastre, acest Duh lucrează fără încetare, căutând să le atragă oamenilor atenţia la marea jertfă de pe crucea Golgotei, spre a descoperi lumii iubirea lui Dumnezeu faţă de om şi spre a-i arăta sufletului condamnat care sunt făgăduinţele Sfintelor Scripturi.

Duhul Sfânt este cel care face razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii să lumineze în minţile întunecate. El este cel care face inima oamenilor să ardă înăuntrul lor de o dorinţă vie după adevărurile veşniciei. El prezintă minții marele standard al neprihănirii,  convinge de păcat şi inspiră credinţa în Hristos ca fiind singurul capabil să mântuiască de păcat. El este cel care realizează transformarea caracterului, atrăgând dragostea oamenilor de la lucrurile trecătoare şi pieritoare şi îndreptând-o spre moştenirea veşnică. Duhul Sfânt renaşte, înnobilează şi sfinţeşte fiinţele omeneşti, pregătindu-le să devină membre ale familiei împărăteşti, copii ai Împăratului ceresc.

Când o persoană este pe deplin golită de sine, când fiecare dumnezeu fals este alungat din suflet, locul rămas gol este umplut de revărsarea Duhului lui Hristos. O asemenea persoană are o credinţă care curăţeşte sufletul de orice întinare. Ea devine o persoană după voia Duhului Sfânt şi doreşte lucrurile Duhului Sfânt. Ea nu mai are nici o încredere în puterile proprii. Hristos este totul în toate. Ea primeşte cu umilinţă adevărul care îi este descoperit continuu şi Îi dă Domnului toată slava, spunând: „Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său.”…

De asemenea, Duhul Sfânt realizează în om roadele neprihănirii. Domnul Hristos este în el „un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică”. Cel credincios este o mlădiţă a Adevăratei Viţe şi aduce un rod bogat spre slava lui Dumnezeu. Care este caracterul roadelor aduse? Roada Duhului este „dragostea”, nu ura; „bucuria”, nu lamentările şi nemulţumirea; „pacea”, nu teama, iritarea şi încercările închipuite. Ea este „îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor” (Galateni 5, 22.23). Cei care au acest Duh sunt nişte colaboratori sârguincioşi ai lui Dumnezeu… Ei rostesc cuvinte pline de semnificaţie şi scot din tezaurul inimii lucruri curate şi sfinte, după exemplul lui Hristos. – Slujitorii Evangheliei, p. 286-288.

Devoționalul este din cartea ”Reflecting Christ”  de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *