Prin credință se dezvoltă excelența – 21 aprilie

Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Ioan 3:3

Poate că întrebi: „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pentru aceasta, trebuie să lepezi părerile tale preconcepute şi ideile tale moştenite sau cultivate, la poarta începutului cercetărilor tale. Dacă cercetezi Scripturile numai pentru a-ţi susţine propriile păreri, nu vei ajunge niciodată la cunoaşterea adevărului. Cercetează însă Scripturile pentru a cunoaşte ce spune Domnul. Dacă, cercetând Scripturile, ajungi să te convingi, dacă ajungi să-ţi dai seama că părerile tale, la care ții mult, nu sunt în armonie cu adevărul, nu suci adevărul pentru a-l face să se potrivească ideilor tale, ci acceptă lumina ce ţi-a fost dată. Deschide-ţi mintea şi inima ca să poţi privi şi pricepe lucrurile minunate ale Cuvântului lui Dumnezeu.

Credinţa în Domnul Hristos ca Răscumpărător al lumii cere acceptarea unei minţi iluminate, controlate de o inimă care poate discerne şi aprecia valoarea comorii cereşti. Această credinţă este nedespărţită de pocăinţă şi transformarea caracterului. A avea credinţă înseamnă a găsi şi accepta comoara Evangheliei, cu toate îndatoririle cerute de ea.

„Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Ioan 3, 3. El poate presupune sau imagina, dar fără ochiul credinţei nu poate vedea comoara. Domnul Hristos şi-a dat viaţa ca să ne asigure această nepreţuită comoară; dar fără naşterea din nou prin credinţa în sângele Său, nu poate fi iertarea păcatelor, nici o comoară pentru sufletul pierdut în păcat.

Noi avem nevoie de iluminarea Duhului Sfânt pentru a putea înţelege adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Lucrurile cele plăcute din natură nu pot fi văzute până când soarele, împrăştiind întunericul, nu le inundă cu lumina lui. Tot astfel, comorile Cuvântului lui Dumnezeu nu sunt apreciate până când ele nu sunt scoase la iveală de către razele strălucitoare ale Soarelui neprihănirii.

Duhul Sfânt, trimis din ceruri prin bunăvoinţa iubirii infinite, ia lucrurile lui Dumnezeu şi le descoperă fiecărui suflet care are credinţă fără rezerve în Domnul Hristos. Prin puterea Sa, adevărurile vitale de care depinde mântuirea sufletului sunt întipărite în minte, iar calea vieţii este făcută aşa de clară, încât nimeni nu poate greşi… Studiind Scripturile, noi ar trebui să ne rugăm ca lumina Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu să strălucească asupra Cuvântului, ca noi să putem vedea şi aprecia comorile lui. -Parabolele Domnului Hristos, p. 112, 113.

Prin credinţa în Hristos, orice deficienţă a caracterului poate fi reparată, fiecare întinare curăţită, fiecare greşeală corectată, fiecare lucru în care excelăm dezvoltat. – Educația, p. 257.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *