Prin credință toate lucrurile sunt ale noastre – 20 aprilie

Căci toate lucrurile sunt ale voastre.. şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:21-23.

Nu numai că Fiul lui Dumnezeu a fost dat ca jertfă pentru cel vinovat, ca Răscumpărător pentru cei pierduți, dar prin El sunt toate lucrurile sunt ale noastre. Cei care au credință în Hristos, aceia care sunt ascultători față de învățăturile Sale, vor  cunoaște din experiență nemărginirea puterii care ne dă mereu mărturie că suntem ai lui Hristos și că Hristos este al nostru. Mântuitorul ne-a dat drept de moștenire și noi stăm pe teren avantajos, pentru că l-am ales pe Hristos ca să fie al nostru.

Cei care sunt ascultători de Cuvântul Său pot primi această dovadă – asigurarea adevărului așa cum este în Isus. Dacă ne vom obișnui mințile să stăruie asupra faptelor credinței care ne-au fost date, vom putea îndura vederea lui Cel care este nevăzut. Cei care umblă cu Isus se pot bucura cu bucurie de nedescris și plină de slavă ….

O credință stăruitoare, o ascultare continuă sunt esențiale pentru o rămânere în dragostea Sa … Trebuie să trăim prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci adevărul, așa cum este în Isus, adevărul care este exemplificat în caracterul Său, se va da pe față în viața noastră, în spiritul nostru, cuvintele noastre, în temperamentul nostru. Adevărul va fi legea minții. Hristos, nădejdea slavei, va lua chip în noi.

Există o uniune deosebit de strânsă între sufletul transformat și Dumnezeu. Este imposibil să găsim cuvinte pentru a descrie această uniune. Este o comoară care merită pentru adevăratul credincios infinit mai mult decât aurul și argintul.

Creștinul vede pe Mântuitorul mereu înaintea lui și, privindu-L, devine schimbat în același chip, din slavă în slavă. El poartă semnătura lui Dumnezeu. Să renunțăm noi la asta pentru știința sofismelor? Nu! Adevărul este plin de bogăția lui Dumnezeu. Cine este părtaș al naturii divine se va ține hotărât de adevăr. El nu-l va lăsa niciodată; pentru că adevărul îl va ține.

Să nu uităm niciodată că prin caracterele pe care le formăm zi de zi, noi decidem viitorul nostru destin. Cei ale căror inimi sunt pline de dragostea lui Hristos, vor găsi în curțile cerești o primire plină de bucurie ….

Spiritualitatea copiilor lui Dumnezeu este slava lor în ochii Lui. Acesta este semnul distinctiv care îi separă din lume … Trebuie să fim flămânzi și însetați după neprihănire, ca să putem reprezenta pe Hristos lumii. Dacă iubirea Lui rămâne în inimile noastre, aceasta va fi distinct dezvăluită. Vom fi lumini în lume. Hristos cheamă pe fiecare urmaș al Său să dea pe față calitățile Sale de caracter, să-L reprezinte în cuvânt și în faptă, să facă cunoscută iubirea Sa. – Manuscript 84, 1905.

Devoționalul este din cartea ”Reflecting Christ”.

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *